• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

AKREDITACE (4)

ERASMUS PLUS - CÍL 1 . UČÍME SE V EVROPĚ 

Tentokrát se učilo u nás na škole, v Děčíně a ČR. Přijeli totiž naši Italové! :)

18. dubna našich sedmnáct žákyň a žáků z C3.B, C3.C a V7.A přivítalo své italské protějšky, společně s jejich učiteli: Marií Grazií Alosou a Davidem Bastinem. Italové naši skupinu hostili v březnu, takže teď bylo na nás jim co nejlépe připravit program mobility s ohledem na jejich vzdělávací cíle a hoštění řádně oplatit. Za českou stranu mobilitu koordinovaly vyučující angličtiny a třídní C3.B a C3.C: Milena Kmochová a Šárka Opatová.

Naši žáci, kteří hostili a podíleli se také na přípravě různých částí programu: Jiří Bertl, Františka Blažková, David Cíza, Adéla Dobrovolná, Anna-Marie Hendlová, Gaja Hommerová, Adéla Hořáková, Julie Kratochvílová, Josef Libera, Lenka Macháčková, Štěpánka Němečková, Anna Patočková, Soňa Pižlová, Michaela Sládková, Nikola Špringerová, Vendula Tomečková, Alexandra Verecká.

Rádi bychom také poděkovali kolegům, kteří nám neodmítli pomoc a podíleli se na vzdělávacích aktivitách programu. Jedná se o tělocvikáře Jana Balona, Jana Lajbla, Anežku Dubnovou a Reného Skalického, kteří pomohli s akcí rafting na řece Labi. Pak za přípravu hodin estetické výchovy - učiteli hudební výchovy Janu Peškovi a učiteli výtvarné výchovy Janu Balonovi. A v neposlední řadě vyučující angličtiny a němčiny Zuzaně Černé.

Dále pak učitelům, kteří přivítali na násleších vy svých hodinách biologie a chemie kolegi Bastina: Daně Šonkové, která mu připravila i podklady o výuce těchto předmětů na naší škole a seminářích, dále Janě Horákové, Veronice Majerové, Jaroslavu Peřkovi, Radku Žídkovi.

A potěšilo nás, že s námi na uvítací večeři naše italské kolegy přišli pozdravit i zástupkyně ředitelky Hana Brádková a vyučující anglického jazyka: Zuzana Černá, Oga Frontzová, Jitka Němcová a Jan Lajbl.

Ředitelka školy Lenka Holubcová přispěla účastí na závěrečném ceremoniálu, kde proběhlo shrnutí a zhodnocení celého týdne mobility a i této nové spolupráce našich škol, byly předány certifikáty o účasti a proběhla večeře, kterou čeští žáci sami pro naše teamy připravili. Také se vyhlásily výsledky dvou soutěží. Zaprvé - fotografické soutěže OKO MISTRA LEONARDA, do které naši čeští účastníci mobility v Itálii poslali každý 3 příspěvky. Vyhrál David Cíza. A pak soutěže skupin - fografie huntu za památkami Verony. Nejkreativnější byla skupina: Jiří Bertl, David Cíza, Josef Libera, Štěpánka Němečková a Lenka Macháčková.

Velké poděkování patří i rodičům našich žáků, kteří hostili, jenž pochopili, že reciproční žákovská mobilita má mnoho plusů pro učební, znalostní a osobnostní rozvoj jejich potomka a byli ochotni vpustit cizince do svých domovů, vařit, dělat taxikáře,..

Pokud vás program mobility, jak jej viděl, natočil a editoval žák C3.C Jiří Bertl, klikněte na toto video: VIDEO ABOUT PINEROLO STAY IN DĚČÍN Jirkovi děkujeme za jeho ochotu, práci a gratulujeme ke kreativitě.

Jinak jsme během mobility postovali fotogragie na instagram naší AKREDITACE: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union

 

                              Mezi plánované vzdělávací mobility v naší 5-leté Akreditaci Erasmus Plus patří i ty žákovské. Chceme, aby naši žáci měli možnost učit se v Evropě a komunikovat v cizím jazyce, jež se učí, i v autentickém kontextu. Mimo rozvoje jazykových kompetencí, myslíme i na osobnostní rozvoj žáků a samozřejmě získávání vědomostí z různých oblastí jako zeměpis, historie, dějepis, politika a současný život, umění, kultura, ekonomie, atd. To vše správně naplánovaná mobilita v sobě nabízí a věřímě, že je vynikající vzdělávací příležitostí pod záštitou a podporou Erasmus Plus programu.

                             V rámci prvního projektového období naší Akreditace Erasmus Plus organizujeme s podporou grantu týdenní reciproční hostitelské mobility 2 skupin žáků třetího ročníku - ze tříd C3.A. C3.B, C3.C a V7.A. Shodou okolností obě mobility jsou do nových italských partnerských škol, na něž zajistili kontakty naši pedagogové, kteří se v minulých projektech seznámili s italskými kolegy právě na kurzech Erasmus Plus pro učitele a nyní se jim povedlo domluvit a zajistili náročnou organizaci těchto žákovských mobilit. Na obou mobilitách je 2 členný pedagogický doprovod, každý výjezd má pro žáky stanoveny  vlastní vzdělávací cíle, některé, jako zlepšování komunikačních dovedností v anglickém jazyce v autentických situacích, jsou společné.

 

Ve dnech 5. až 14.3. proběhla první skupinová mobilita: 17 žáků z C3.B, C3.C a V7.A, v doprovodu vyučujících aj a koordinátorek programu Erasmus Plus Mileny Kmochové a Šárky Opatové. Destinací této vzdělávací mobility byla naše nová partnerská škola Liceo Scientifico "Marie Curie" (web školy), která se nachází ve městě Pinerolo. Toto město leží v severoitalském regionu Piemont, blízko Turína. 

Pro úvod, jak jsme "přišli" k této nové partnerské škole. Kontakt jsme získali přes vyučující aj Šárku Opatovou, jež studovala s paní učitelkou angličtiny a koordinátorkou Marií Grazií Alossou na kurzu ICT FOR EDUCATION v roce 2016 v Bell Teacher Campus v koleji Homerton v univerzitní Cambridgi. Paní učitelka Alossa se nám ozvala, že mají zájem o projekt mobility žáků a my také plánovali studijní mobilitu pro žáky třetího ročníku, takže jsme se několikrát sešli online na videokonference i s vedoucími koordinátory jejich školy a nakonec se úspěšně dohodli. Mobilitu od minulého srpna vyučující začaly, společně s Milenou Kmochovou, vyučující aj a třídní C3.B,  organizovat. Zde je vidět, že vysílat učitele na vzdělávací kurzy i za účelem networkingu má smysl.

Kontakt našich a italských žáků před mobilitou: Čeští žáci natočili videa, kde se představili. My je poslali do Itálie. Italští žáci nám poslali video pozdravy. Paní učitelka Maria Grazia je dala do hostitel-host dvojic, my jim poslali i emaily našich žáků a oni už začali komunikovat sami.

Cíle a program mobility:

CÍLE: učit se v Evropě / rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce / rozvoj kompetencí mezikulturního povědomí / navázání kontaktů s italským vrstevníky - pobyt v rodině hostitelského žáka / získání základních italských slovíček a frází

UČEBNÍ AKTIVITY:

 • MILÁN - historie a dnešek města, slavná katedrála, architektura nákupního centra Galerie Viktora Emanuela, Leonardo da Vinci, jeho život, dílo
 • Po nočním přejezdu autobusem do města, žáci absolvovali interaktivní lekci o Miláně příme na střeše slavné Kaderály Narození Panny Marie, podívali se i dovnitř tohoto slavného Dómu. Poté si prohlédli nákupní Galeriii Viktora Emanuela od architekta Mengoniho. Následoval prohlídka s anglickým výkladem o životě a díle Leonrada Da Vinci v inovativním muzeu a výzkumném centru WORLD OF LEONARDO DA VINCI. Byl čas si prohlédnout i okolí těchto památek. Odpoledne pak vyrazili vlakem Trenitalia do Turína a odtud do Pinerola.
 • PINEROLO - žáci byli přivítání svými hostitelskými italskými protějšky na nádraží - měli pro ně dokonce nachystané uvítací cedule s jmény, což bylo milé. Během týdne pak probíhaly různé společné učební aktivity a individuální víkendový program s hostitelskými rodinami. Naše vyučující měly víkendový program od italských vyučujících.

- Interaktivní přednášky českých žáků - Naši žáci si připravili interativní hodiny pro 8 tříd lycea, tématem byla ČR, náš, region, škola, ochutnávka českých potravin/pití. Cvičili si tak jazykové, prezentačn a digitální kompetence.

- Hodiny konverzace v anglickém jazyce - Seznamovací aktivity naplánovala Marie Grazie Alossa tak, aby se každý seznámil se všemi 17 italskými žáky.

- Prohlídka centra města PINEROLO - Prováděli nás v aj žáci dobrovolníci, kteří patří pod UNESCO YOUTH. Byli jsme rozděleni na 2 skupiny, zazpívali jsme si v místním kostele italské písně jako Bella Ciao /nikdo tam nebyl/.

- Vyučovací hodiny v italské škole - Žáci absolvovali praktické laboratorní práce - V biologii s místním veterinářem vnitřní orgány prasete - zopakovali si tím orgány člověka, měli mozžnost si všechny orgány i osahat, samozřejěm v rukavicích. Dále sestavovali elekrické obvody v hodinách fyziky.

- Lekce na AI - Vyučující z lycea si pro nás připravil pozoruhodnou interaktivní lekci týkající se AI a jazyka, jež rozhodně vedla k zamyšlení se. Představil nám amerického profesora Johna Searla, který se zabývá filozofií jazyka, a i AI. Viz Chinese Room argument.

- Folklorní tanec OCCITANE - Žáci pod vedením lektorky, i za účasti učitelů, získali základy místního folklorního tance a jeho prvků. Tančilo se na nádvoří před školou, protože se udělalo nádherné, skoro letní, počasí.

 • TURÍN - Prohlídka města s průvodcováním od italských žáků / Národní muzeum kinematografie / Věž Mole Antonelliana s výhledem na Turín a okolí / Výstava Svět Tima Burtona
 • PRAGELATO - biatlon - střelba nácvik, procvičování běžek

Moc bychom chtěli poděkovat všem italským žákům a jejich rodičům za hoštění našich žáků a učitelům za skvěle připravenou organizaci celé mobility.

INSTAGRAM PROJEKTU - foto ve stories INSTAGRAM ERASMUS PROJEKTU NAŠÍŠKOLY

 66 PHOTO TOGETHER

Přivítání italskými žáky na nádraží v Pinerolu, kam jsme dorazili z Turína, respektive Milána.

19

Střecha

katedrály v Milánu. P90 OUR SCHOOLS BUILDING

Žáci si připravili pro různé třídy italských žáků interaktivní hodiny o naší zemi, regionu, škole, kultuře, ...

329 GREAT WEATHER AND NO ONE HAS BEEN SHOT LUCKY US

70 AT THE SCHOOL

 Před školou, naše koordinátorka Erasmus Plus Milena Kmochová a její italský protějšek - paní Maria Grazia Alossa. Rovněž vyučuje anglický jazyk.

550

 

Uspěli jsme se žádostí u Domu zahraniční spolupráce ve výběrovém řízení ve Výzvě 22 a získali na 5 let AKREDITACI ERASMUS PLUS.

                  Pár slov na úvod o současném Erasmus +:  je vzdělávacím programem EU, který do roku 2027 podporuje občany EU v jejich osobním i profesním rozvoji a pomáhá realizovat vysoce kvalitní formální vzdělávávání v Evropě, jakož i informální a neformální učení. Cílem je vybavit účastníky Erasmus projektů dovednostmi, které jim pomohou v práci, ve škole, osobním životě, smysluplnému zapojení v demokratické společnosti a mezikulturnímu porozumění.

                  Nyní plánujeme jednou ročně žádat o finanční grant. Díky Akreditaci Erasmus budeme mít zjednodušené formální podání žádání o grantové prostředky na mobility do zemí EU. Máme 5-letý plán a podle přidělených financí /což závisí na rozpočtu, prioritách EU pro daný rok, kvalitě naší schválené žádosti o Akreditaci a v dalších letech i kvalitě plnění cílů/ každý rok budeme moci financovat do nějaké míry naplánované mobility a vykonávat s nimi spojené různorodé vzdělávací aktivity.

Vzdělávací mobility plánujeme pro:

1. Naše učitele, kteří budou pracovat na 8 cílech rozvoje školy, jež jsme minulý rok stanovili v souladu s našimi vzdělávacími potřebami a vizí. Učitelů máme momentálně různou měrou zapojených 27. Budou organizovat mobility žáků a/nebo vyjíždět na jazykové/ jazykovĕ-metodologické/specializované kurzy či jobshadowing. Součástí práce související s absolvovanými kurzy budou přípravné a následné aktivity jako např.  aplikace nových poznatků či metod do výuky a i jiných školních aktivit, workshopy pro kolegy nebo žáky.

2. Pro žáky vyššího gymnázia, kteří budou moci jet na skupinové mobility do partnerských škol. Dvě až tři rocnĕ - plán.  / Novĕ bychom pak chtěli umožnit 6 žákům, z 1. až 3. ročníku, absolvovat cca 30 denní studijní pobyt na partnerské škole. (Poznámka - Kurzy pro žáky Erasmus nefinancuje.)

WEB /Google sites/ SPECIÁLNĚ PRO AKREDITACI , kde budete moci najít info o průběhu aktivit a mobilit zde: https://sites.google.com/view/gymnaziumdecinerasmusplus/%C3%BAvod

INSTAGRAM /využijeme ten z posledního Erasmus projektu BE In /: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

 

Těšíme se na nové znalosti, kompetence a obzory, jež nám všem Erasmus Akreditace pomůže rozšířit... Zní to jako klišé, ale není:)

V únoru nás nyní čeká podání žádosti o finanční grant na první období. Výsledky budeme znát asi v polovině května. Oficiální začátek prvního období je 1. červen 2023.

 

A citát na závěr: Education is not something you can finish./ Vzdělávání není něco, co se může ukončit.

 

Šárka Opatová

 

Financováno Evropskou unií.

Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru