DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Schůzka s ředitelkou školy pro budoucí první ročníky: 20.6. v aule od 16:30 hod. čtyřleté studium. 21.6. v aule od 16:30 hod. osmileté studium.

Tělesná výchova

Členové předmětové komise

JménoTel. čísloE-mail
Mgr. Jan Lajbl412 704 137jlajbl@gymnaziumdc.cz
Mgr. Oldřich Kadlec412 704 137okadlec@gymnaziumdc.cz
Mgr. Yveta Rašková412 704 137yraskova@gymnaziumdc.cz
Mgr. René Skalický412 704 137rskalicky@gymnaziumdc.cz
Mgr. Jan Balon412 704 137jbalon@gymnaziumdc.cz
Mgr. Anežka Dubnová
412 704 137adubnova@gymnaziumdc.cz
Bc. Josef Plachý412 704 145jplachy@gymnaziumdc.cz

O předmětu

  • Katedra tělesné výchovy pro výuku TV využívá kromě vlastní tělocvičny pravidelně i další tělovýchovná zařízení. Tělocvičnu TJ Sokol, zrcadlový sál a posilovnu v objektu BK Děčín a v rámci možností také venkovní sportovní areál v prostorách ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, zimní stadion a plavecký bazén.
  • Pro studenty sekundy, kvinty a prvních ročníků vyššího gymnázia pravidelně připravujeme a organizujeme lyžařské kurzy, kterých se účastní až na výjimky (vážné zdravotní důvody) kompletní třídy. Využíváme nabídek zařízení v Pasekách nad Jizerou  a v Rakousku, v Alpách - Vysoké Taury. Studenti 2. ročníků a sexty mají v rámci ŠVP týdenní kurz cykloturistiky. Tento kurz je zařazen vždy v měsíci září. Také studenti 3. ročníků a septim v každém školním roce pravidelně absolvují sportovní kurzy. Nabídka na výběr je téměř pravidelně stejná, Chorvatsko /volejbal, basketbal, branball, cyklistický výlet, sjíždění řeky na raftech, plavání, aj/.  Jako druhý SK nabízíme tuzemský kurz outdoorových aktivit, který se koná v Janově nad Nisou. Obsah kurzu sestaven agenturou na klíč-moderní trendy a požadavky z naší strany.
  • Naše škola je členem AŠSK ČR a v průběhu celého školního roku se studenti naší školy účastní mnoha sportovních soutěží, které jsou organizovány a vypisovány právě touto organizací. Chlapci i dívky nižšího a vyššího gymnázia pravidelně každý rok reprezentují naši školu na okresních, krajských i vyšších úrovních soutěží. Jedná se především o kolektivní sporty (kopaná, florbal, basketbal, volejbal, stolní tenis, přespolní běh, lehká atletika, sportovní gymnastika aj.). Velmi dobrých výsledků dosahují tradičně chlapci v basketbale a dívky ve volejbale, ale i v lehké atletice, přespolním běhu, chlapci středoškoláci ve florbale ap. Výčet sportovních akcí a výsledků zveřejňujeme na webových stránkách katedry TV.
  • Katedra TV nabízí a pořádá pro zájemce z řad vyššího gymnázia a kvarty každoročně na konci kalendářního roku tzv. "vánoční sportování" - soutěže  ve smíšeném volejbale, sálové minikopané, florbale případně i trojkovém volejbale. Stejně tak i pravidelně na konci školního roku organizujeme cyklistický den pro studenty vyššího gymnázia.  Žáci nižšího gymnázia mají v té samé době připraven atletický trojboj. Pro studenty primy v rámci hodin TV zajišťujeme desetitýdenní plavecký kurz pod vedením odborných instruktorů z areálu Aquaparku Děčín. Pořádáme také pro studentky čtvrtých ročníků a septim blokovou výuku základů sebeobrany, a to ve spolupráci s instruktory Městské policie Děčín. V rámci mimoškolní činnosti studenti využívají odpoledne v úterý naši tělocvičnu. Úterky slouží buď k přípravě týmů na kolektivní sportovní soutěže v rámci okresních a krajských kol, ale hlavně se pravidelně schází smíšená skupina studentů a studentek průřezem různých ročníků VG a hrají volejbal, případně florbal nebo basketbal. Jsme rádi, že alespoň touhle formou můžeme některým studentům, kteří o to mají zájem, poskytnout naše prostory pro mimoškolní činnost. V každém školním roce podle požadavků a individuálních potřeb studentů připravujeme v rámci mimoškolní činnosti  studenty na talentové, pohybové zkoušky k přijímacím řízením na vysoké školy.
  • Pomůcky a sportovní potřeby pro činnost naší katedry zajišťujeme dle možností ze zdrojů rozpočtu Gymnázia Děčín, ale také z prostředků  Spolku rodičů při Gymnáziu v Děčíně a samozřejmostí je i spolupráce se sponzory. Naše škola prošla velikou rekonstrukcí, a došlo i k mnoha úpravám a vylepšením - nové šatny, sociálky apod. V další etapě těchto úprav, která by měla být ukončena v listopadu 2018 je plánována i výstavba malého venkovního sportoviště v prostorách školního dvora. Ovšem realita může být i jiná. My však věříme, a již teď se velmi těšíme, že se výrazně zlepší podmínky pro studenty naší školy i v oblasti možnosti provozování tělovýchovných aktivit. To by mělo být velkým přínosem pro naši katedru a samozřejmě i pro naše pohybu chtivé a sportovně nasměrované žáky a žákyně.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru