• Projektový den
  Projektový den
 • Kariérní den
  Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Gymnázium Fr. Schillera v Pirně

Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

 

Studium v projektu je přírodovědného zaměření s prohloubenou výukou cizích jazyků. Studium i pobyt na internátě jsou pro české žáky bezplatné. Úspěšní absolventi získají německé maturitní vysvědčení, které bude v České republice nostrifikováno. Bližší informace o škole a studiu lze získat na internetové stránce www.gymnaziumdc.cz nebo www.schillergymnasium-pirna.de nebo na tel.0049 3501 528512 / fax 0049 3501 585807.

Předpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole,  dobrá znalost německého jazyka nebo dobrá znalost anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu v cizině.

Na základě pověření MŠMT ze dne 20. 09. 2022 č.j. MSMT-25827/2022-1 výběr žáků ke studiu v dvojnárodnostním dvojjazyčném česko-německém vzdělávacím cyklu Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně organizačně zajišťuje Gymnázium v Děčíně.

Základní informace o studiu:

 • studium je šestileté, je určeno žákům v 7. - 12. roce školní docházky
 • výuka bude organizována ve třídě s 15 českými a 15 německými žáky
 • čeští i němečtí žáci budou ubytováni v internátě
 • studium je ukončeno maturitní zkouškou, platnou i v zemích EU
 • kromě českého a německého jazyka budou žáci studovat anglický nebo francouzský jazyk
 • studijní plán obsahuje dále běžné všeobecně - vzdělávací předměty (matematiku, zeměpis, dějepis, chemii, biologii, tělesnou výchovu, hudební výchovu apod.)
 • studium (včetně ubytování a stravování ve dnech vyučování) je hrazeno ze státních prostředků ČR a SRN;
 • od 1. 9. 2021 žákům NEBUDE poskytováno kapesné

 

Základní informace o výběrovém řízení:

 • k výběrovému řízení se mohou přihlásit žáci šestého ročníku základní školy nebo žáci prim osmiletých gymnázií

 • přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce Název a adresa střední školy bude uvedeno: Gymnázium Fr. Schillera Pirna, dvojjazyčné studium)
 • přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje
 • potvrzení lékaře se nevyžaduje
 • do poznámek uveďte z jakého jazyka bude uchazeč vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (A, N)

 

Termíny a závěrečné informace:

 • v letošním školním roce proběhne výběrové řízení dvoukolově
  21. a 22. 3. 2023

Úterý 21. 3. 2023 – 1. kolo

 • test kognitivních schopností v délce 120 min.
 • test osobnostní zralosti

Středa 22. 3. 2023 - 2. kolo  (jen pro žáky, kteří úspěšně absolvují 1. kolo)

 • pohovor s psychologem
 • ústní zkouška z cizího jazyka (angličtina nebo němčina)

 

Termín pro zaslání přihlášek: do 24. 2. 2023 na adresu:

Gymnázium Děčín
Komenského náměstí 4
405 02 Děčín

tel. 412 704 130 - 132
email:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Požadavky z cizího jazyka pro studium na dvojjazyčném Gymnáziu v Pirně

Podle zaměření studenta lze zvolit buď němčinu nebo angličtinu. Znalost němčiny tedy není zásadní podmínkou pro přijetí na dvojjazyčné Gymnázium Fr. Schillera v Pirně.

Přihlášku ke studiu naleznete zde a v příloze pod článkem.

 

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru