• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Divadelní klub Gymnázia Děčín

 VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI DOČASNĚ POZASTAVENO DO ODVOLÁNÍ

Divadelní klub při Gymnáziu Děčín (DKGD)

 

V letošním školním roce pokračuje dlouholetá spolupráce Městského divadla Děčín a naší školy. Po jednáních s představiteli Unie rodičů při GD vznikl klub (DKGD), jehož členové budou výrazně zvýhodňováni při pravidelných návštěvách divadla. Ti studenti, kteří během divadelní sezóny navštíví alespoň čtyři mimoškolní představení, mohou počítat nejen s tradiční finanční podporou MDD, ale nově i UR. Z pevně stanovené ceny lístku (100 Kč za každé nabízené představení) budou studenti po čerpání dotace v závěru školního roku hradit pouze polovinu, tedy pouhých 50 Kč, což bude platit pro čtyři představení v sezóně. Od UR při GD tedy pravidelní návštěvníci zpětně ke konci školního obdrží 200 Kč.

Cílem DKGD je přispět ke zkulturnění života ve městě, zpřístupnit studentům školy návštěvu večerních mimoškolních divadelních představení, naučit je brát divadlo jako součást života.

Informace o představeních budou uveřejňovány na webových stránkách školy, obvykle i na školní nástěnce ve třetím patře, vybraná představení budou moci zájemci probírat na společných schůzkách, uvažujeme i o příležitostných setkáních s herci, příp. režiséry apod.

Garant DKGD ani škola nezodpovídá za bezpečnost studentů během dopravy na představení ani v divadle samém, návštěva probíhá individuálně. DKGD nemůže garantovat kvalitu lístků, obvykle se jedná o zadní řady v přízemí nebo 1. balkon. Student se vždy hlásí u Mgr. Šonky, uhradí 100 Kč, lístky si vyzvedává nejpozději den před představením v kabinetu.

Veškeré individuální dotazy zodpoví Mgr. Milan Šonka, garant DKGD.

Mgr. Milan Šonka

 

 

Stáhnout přílohy:

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru