• Oslavy 120. výročí Gymnázia Děčín
  Oslavy 120. výročí Gymnázia Děčín
 • Maturanti ve Vídni
  Maturanti ve Vídni
 • Výměnný pobyt v Nantes
  Výměnný pobyt v Nantes
 • Kariérní den na Gymnáziu Děčín
  Kariérní den na Gymnáziu Děčín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • Třídní schůzky 11/2019
  Vážení rodiče, dne 19. listopadu 2019 v 16:30 hodin se konají třídní schůzky. Program třídních schůzek: informace o prospěchu a chování žáků a o aktivitách školy v prvním čtvrtletí školního roku. Těšíme se na vaši účast.
  Číst dál...

Od 1. září 2019 běží náš nový Erasmus Plus projekt, tentokráte spolupráce škol, který potrvá dva roky. Žáci od 14-16 let, kteří se v září přihlásili do anglického kroužku Erasmus Club, budou každý čvrtek odpoledne pracovat na aktivitách ve spolupráci se školami z Nizozemí, Litvy a Portugalska, jež povedou postupně ke zmapování míst, jež nejsou hlavními lákadly našich regionů, ale také stojí za pozornost a vypovídají i o kultuře, geografii, architektuře, obyvatelstvu našeho regionu. Jedním z výsledků budou  'markery'  v Google My Maps, jež budou obsahovat videa, audia, text.

Významnou součástí projektového období jsou i týdenní mobility do zahraničních škol, kam vyjedou žáci s koordinátory. Vydají se tam i mimo lavice, a to na expedice. Budou například hledat poklad za pomoci mobilní aplikace, který bude skrývat místní výrobky, a samozřejmě budou pořizovat materiál pro 'markery'. Dále zdramatizují místní pověst - připraví si skeč.

Protože je práce v týmech, ať jich národních, tak během výjezdů do zahraničí, projekt se zaměřuje i na teambuildingové aktivity. Komunikačním jazykem projektu je angličtina, ale doufáme, že něco 'pochytíme' i z národnách jazyků našich týmů. Koneckonců markery budou v 5 jazycích.

Žáci a učitelé si rozvinou své znalosti angličiny, dalších evropských regionů včetně našeho, ICT a projektové dovednosti. Projekt je velkou výzvou a náročný, ale věříme, že má smysl a je skvělou formou neformálního učení.

Na čtvrtečním kroužku budou přihlášení žáci pod vedením koordinátorů projektu OFF THE MAIN HIGHLIGHTS, kterými jsou naši vyučující:  Milena Kmochová, Šárka Opatová a Jaroslav Peřka.

NAŠE 3 PARTNERSKÉ ŠKOLY:

KAUNU ROKU GYMNAZIA - z města KAUNAS v Litvě

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILELA - z města Vilela u PORTA v Portugalsku

OSG HENGELO - z města HENGELO v Nizozemí

 

Práce v projektu bude probíhat přes platformu spolupráce evropských škol eTwinning, kde budou žáci ze všech čtyř zemí a jejich učitelé ve virtuální třídě projektu, jež se nazývá TWINSPACE. Zde je odkaz, některé aktivity budou veřejné, např. deníkový svod fotografií: https://twinspace.etwinning.net/92767/home

Projekt má i svůj:

web: https://sites.google.com/view/offthemainhighlights

Instagram:

Facebook:

Twitter: https://twitter.com/HighlightsOff

Tripadvisor: https://www.tripadvisor.cz/Profile/offthemainhighlights

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Schvalovací komise v srpnu odsouhlasila celkový grant naší škole ve výši 32048 euro. Finanční podpora z prostředků Evropské Unie nám byla přidělena na základě naší žádosti, kterou naše škola podala v březnu. 

číslo projektu: KA2-2019-1-CZ01-KA229-06161310

období trvání projektu: 1.9.2019-31.8.2021 (24 měsíců)

Partnerské školy z Litvy a Nizozemí jsme našli v Erasmus Plus fóru v eTwinningu a portugalskou školu již známe z našich předešlých projektů v eTwinningu. Žáci z velmi úspěšně ukončeného eTwinningového projektu časopisu eMates portugalskou školu navštívili za odměnu od grantu EU 'Move2Learn, Learn2Move'  společně s vyučujícími v září 2018.

ŠO

Sekce zaměřená na inspirace a inovace ve vzdělávání v našem projektu BE IN úspěšně pokračuje. Již proběhl kurz na finský školský systém a na konci října na španělský.

 

Druhý týdenní strukturovaný kurz, který organizuje renomovaná španělská agentura ENGLISH MATTERS, proběhl v říjnu v Málaze, ve Španělsku.

Vyučující Gabriela Řeháková,  byla na kurzu s 26 učiteli z celkem 9 evropských zemí. Všichni absolvovali přednášky na španělskou historii, kulturu, neboť jsou pro pochopení školství zemi, důležité. Dále na přednáškách, například o vzdělávání v Andalusii nebo o výuce talentovaných žáků,  vystoupili španělští vzdělavatelé a tři dny probíhaly návštěvy účastníků kurzu vybraných škol, i s bilingvním programem, v Málaze.

Učitelé také vytvořili mezinárodní týmy a spolupracovali spolu na závěrečné prezentaci, kterou odprezentovali před všemi v sobotu, poslední den kurzu.

Během týdne měli i menší 'field-projects', vzdělávací exkurze, např. v La Alcazaba, Teatro Romano.

Instagramový deník celého projektu naší školy BE IN, kde najdete i fotografie, které Gabriela Řeháková uveřejňovala během kurzu ve španělské Málaze, zde:https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

V našem novém projektu BE IN - Insprace, Inovace a Internacionalizace vyjedou naši vyučující do 7 evropských zemí poznat blíže tamní školský systém, podívat so do škol a najít typy na inovace do naší školy a porovnat si rovněž náš český, potažmo systém naší školy se zahraničím.

Výjezdům na kurzy předcházelo studium všech zapojených učitelek a učitelů, členů anglické katedry, témat, která nás v projektu zajímají, např. talentované děti, autonomie učení se, hromadná výuka, žáci se speciálními potřebami, spolupráce školy s veřejností. Učitelé si na základě samostudia (z odborné literatury, online článků a videí, blogů vzdělávacích expertů a skupin) vytvořili prezentace a vzájemně se proškolili na dvou formálních setkáních.

 

První týdenní strukturovaný kurz, který organizuje renomovaná španělská agentura ENGLISH MATTERS, proběhl v říjnu v Helsinkách, hlavním městě Finska.

Šárka Opatová byla kurzu s více než 100 učiteli z celkem 10 evropských zemí. Všichni absolvovali přednášky na finskou historii, kulturu, neboť jsou pro pochopení školství zemi, důležité. Dále na přednáškách vystoupili finští vzdělavatelé a tři dny probíhaly návštěvy účastníků kurzu vybraných škol v Helsinkách a druhém největším městě Espoo.

Učitelé také vytvořili mezinárodní týmy a spolupracovali spolu na závěrečné prezentaci, kterou odprezentovali před všemi v sobotu, poslední den kurzu.

Instagramový deník projektu BE IN, kde najdete fotografie, které Šárka Opatová uveřejňovala během kurzu ve FINSKU:https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

 

 

Poslední mobility pod programem Erasmus Plus v projektu naší školy 'B2 Support' byly uskutečněny toto léto. Během července srpna vyjely 4 vyučující anglického jazyka nebo jazykových seminářů do Velké Británie a Irska. Vždy se jednalo o 14-denní jazykový kurz, jehož náplní byla angličtina, místní kultura, politika, historie, geografie a metodologie výuky anglického jazyka pro středoškoláky.

Vyučující během pobytu přidaly na své instagramové deníky fotografie z navštívených míst nebo dokonce ze třídy, kde se vzdělávaly s vyučujícími z jiných evropských zemí. Před těmito kurzy naše angličtinářky absolvovaly kurz jazykový, rovněž ve Velké Británii anebo Irsku a roční jazykový kurz na anglo-americká témata s rodilou mluvčí, Beth Tonder.

INSTAGRAMOVÉ DENÍKY:

Olga Česneková vyjela na kurz "CREATIVE TEACHING IN THE SECONDARY/ADULT CLASSROOM" do Oxfordu v Anglii:

https://www.instagram.com/b2supportgalwayandoxford/

Milena Kmochová vyjela na kurz "ENGLISH AND CULTURE - METHODOLOGY OF CULTURE FOR TEACHERS OF ENGLISH" do Dublinu v Irsku:

https://www.instagram.com/b2supportedinburghanddublin/

Šárka Opatová vyjela na kurz "CREATIVE ACTIVITIES AND MOTIVATING MATERIALS FOCUS ON IRELAND" do Belfastu v Severním Irsku:

https://www.instagram.com/b2supportoxfordandbelfast

Gabriela Řeháková vyjela na kurz "REFRESHER COURSE FOR NON-NATIVE TEACHERS" do Corku v Irsku.

deník z Brightonu: https://www.instagram.com/b2supportbrightonandcork/

 

Deník celého projektu zde: https://www.instagram.com/b2supportgymnaziumdc/

 

Po absolvování kurzů zpracovávají metodické listy ze zajímavých aktivit, které na ka kurzech naučily a používají je ve výuce. V prosinci se pak uskuteční školení pro zájemce z řad učitelů z Děčínska.

 

 

Strana 1 z 3

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru