• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Úspěch v mezinárodním měřítku

V pondělí 20. 3. 2023 navštívil naši školu pan Ing. Přemysl Piskač, spolumajitel agentury Czech-us, který předal naší studentce Bohdaně Prchlíkové z V7.A ocenění a věcné dárky za 2. místo v České republice v soutěži Best in English 2022/2023. Šedesátiminutová jazyková zkouška se konala online 30. 11. 2022. Studenti prokazovali své znalosti a dovednosti při poslechu a porozumění textů, prověřovaná byla rovněž slovní zásoba s gramatikou. Navíc získávali body i za rychlost. Soutěž probíhala ve 34 zemích světa a účastnilo se jí 702 škol. V tomto měřítku se Bohdana umístila na 6. místě na světě z celkového počtu 22 779 soutěžích.

Bohdaně blahopřejeme k úžasnému výkonu a do budoucna přejeme další jazykové i osobní úspěchy.

  Diplom AJJ Prchlíkova

Dne 21.3.2023 se žákyně třídy V2.A Ema Takáčová zúčastnila celostátního kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Za klavírního doprovodu Bc. Michala Peška zazpívala dvě písně a ve velké konkurenci si vybojovala čestné uznání. Gratulujeme jí a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Výběrové řízení na Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně

Seznam přijatých žáků

P – 04

P – 06

P – 07

P – 08

P – 09

P – 10

P – 11

P – 14

P – 16

P – 17

P – 18

P – 20

P – 23

Kvartáni 24. z 277 týmů

Třída V4.A se zapojila do soutěže European Money Quiz, kterou pořádá Evropská bankovní federace, v ČR ji organizuje Česká bankovní asociace. Z celé třídy postoupili do národního kola dva nejrychlejší a nejúspěšnější – Ondra Pánek a Dan Pavlík. Kvíz byl živě streamován na Youtube, odpovídalo se přes Kahoot. Soutěžily dvojice, z celé republiky se jich zapojilo 277. 24. místo je proto velkým úspěchem.

Okresní kolo olympiády v německém jazyku

V první polovině března 2023 se konalo v Děčíně v DDM okresní kolo olympiády v německém jazyku. Barvy našeho gymnázia hájila za kategorii II. B žákyně Belinda Ameti z kvarty, která obsadila velmi pěkné 4. místo. Do kategorie III.A pro žáky 1. až 3. ročníků byly do vyššího kola poslány dvě studentky. Emma Paldusová ze sexty svou kategorii vyhrála a postupuje do krajského kola. Studentka Alena Schmidtová z C3.B se umístila hned na 2. místě s malým bodovým rozdílem a je případnou náhradnicí.

Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy a Emmě přejeme hodně štěstí do krajského kola v Ústí nad Labem.

 Diplom 1 Diplom 2
  

Strana 1 z 54

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru