• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín

Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín je právnická osoba zapsaná do spolkového rejstříku vedeného místně příslušným rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem. Přidělené IČO 05186633, výpis z rejstříku ke stažení ZDE.

Hlavními cíli spolku je podpora žáků a studentů školy ve vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské oblasti, podpora a pomoc při zabezpečování a zlepšování zájmových, odborných a mimoškolních aktivit žáků a studentů nebo např. spolupráce při zlepšování komunikace školy s rodiči.

Spolek sdružuje především rodiče a zákonné zástupce žáků a studentů, kteří studují na Gymnáziu Děčín. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky a zaniká ukončením studia dítěte. Spolek rodičů by měl mít za svého člena minimálně jednoho zástupce z každé třídy. Máte-li zájem o členství a působení ve spolku rodičů, obraťte se na svého třídního učitele či na ředitelku Gymnázia Děčín nebo na některého z níže uvedených členů.

Finanční prostředky spolek získává formou příspěvků rodičů, z grantů a dotací, sponzorských darů apod. Takto získané finanční prostředky jsou poskytovány žákům a studentům na podporu jejich školních i mimoškolních aktivit. Přednostně spolek podporuje jakkoli znevýhodněné žáky a studenty (poskytnutí příspěvku na zájezdy a sportovní kurzy), dále pak přispívá na pořádání sportovních a kulturních akcí ve vlastní režii žáků a studentů a podporuje učitele při pořádání akcí nad rámec povinné (běžné) výuky. Spolek pomáhá studentům maturitních ročníků při pořádání maturitních plesů, které zaštiťuje po právnické stránce (uzavírání darovacích smluv, pojištění apod.) a kontroluje tok finančních prostředků vynaložených na maturitní plesy.

Spolek komunikuje elektronicky, osobně se schází dle potřeby zhruba 2 x během školního roku.

Každý rok je na webových stránkách školy k dispozici aktuální Zpráva o stavu majetku a hospodaření Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín, do ostatní dokumentace a účetní evidence je možné nahlédnout po dohodě s hospodářkou spolku. Veškeré dokumenty spolku rodičů ke stažení ZDE.

Finanční prostředky Spolku rodičů při Gymnáziu Děčín jsou uloženy na transparentním účtu vedeného u Raiffeisenbank, pohyby a aktuální zůstatek finančních prostředků na účtu je možné sledovat ZDE.

Kontakty na výkonný výbor spolku:

Jméno a příjmení

Telefon

E-mail

Martin Němeček

602 411 633

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Petra Beaver

777 093 699

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Libuše Homolová

603 414 197

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru