• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Šárka Opatová

Šárka Opatová

ERASMUS PLUS - CÍL 1 . UČÍME SE V EVROPĚ 

Tentokrát se učilo u nás na škole, v Děčíně a ČR. Přijeli totiž naši Italové! :)

18. dubna našich sedmnáct žákyň a žáků z C3.B, C3.C a V7.A přivítalo své italské protějšky, společně s jejich učiteli: Marií Grazií Alosou a Davidem Bastinem. Italové naši skupinu hostili v březnu, takže teď bylo na nás jim co nejlépe připravit program mobility s ohledem na jejich vzdělávací cíle a hoštění řádně oplatit. Za českou stranu mobilitu koordinovaly vyučující angličtiny a třídní C3.B a C3.C: Milena Kmochová a Šárka Opatová.

Naši žáci, kteří hostili a podíleli se také na přípravě různých částí programu: Jiří Bertl, Františka Blažková, David Cíza, Adéla Dobrovolná, Anna-Marie Hendlová, Gaja Hommerová, Adéla Hořáková, Julie Kratochvílová, Josef Libera, Lenka Macháčková, Štěpánka Němečková, Anna Patočková, Soňa Pižlová, Michaela Sládková, Nikola Špringerová, Vendula Tomečková, Alexandra Verecká.

Rádi bychom také poděkovali kolegům, kteří nám neodmítli pomoc a podíleli se na vzdělávacích aktivitách programu. Jedná se o tělocvikáře Jana Balona, Jana Lajbla, Anežku Dubnovou a Reného Skalického, kteří pomohli s akcí rafting na řece Labi. Pak za přípravu hodin estetické výchovy - učiteli hudební výchovy Janu Peškovi a učiteli výtvarné výchovy Janu Balonovi. A v neposlední řadě vyučující angličtiny a němčiny Zuzaně Černé.

Dále pak učitelům, kteří přivítali na násleších vy svých hodinách biologie a chemie kolegi Bastina: Daně Šonkové, která mu připravila i podklady o výuce těchto předmětů na naší škole a seminářích, dále Janě Horákové, Veronice Majerové, Jaroslavu Peřkovi, Radku Žídkovi.

A potěšilo nás, že s námi na uvítací večeři naše italské kolegy přišli pozdravit i zástupkyně ředitelky Hana Brádková a vyučující anglického jazyka: Zuzana Černá, Oga Frontzová, Jitka Němcová a Jan Lajbl.

Ředitelka školy Lenka Holubcová přispěla účastí na závěrečném ceremoniálu, kde proběhlo shrnutí a zhodnocení celého týdne mobility a i této nové spolupráce našich škol, byly předány certifikáty o účasti a proběhla večeře, kterou čeští žáci sami pro naše teamy připravili. Také se vyhlásily výsledky dvou soutěží. Zaprvé - fotografické soutěže OKO MISTRA LEONARDA, do které naši čeští účastníci mobility v Itálii poslali každý 3 příspěvky. Vyhrál David Cíza. A pak soutěže skupin - fografie huntu za památkami Verony. Nejkreativnější byla skupina: Jiří Bertl, David Cíza, Josef Libera, Štěpánka Němečková a Lenka Macháčková.

Velké poděkování patří i rodičům našich žáků, kteří hostili, jenž pochopili, že reciproční žákovská mobilita má mnoho plusů pro učební, znalostní a osobnostní rozvoj jejich potomka a byli ochotni vpustit cizince do svých domovů, vařit, dělat taxikáře,..

Pokud vás program mobility, jak jej viděl, natočil a editoval žák C3.C Jiří Bertl, klikněte na toto video: VIDEO ABOUT PINEROLO STAY IN DĚČÍN Jirkovi děkujeme za jeho ochotu, práci a gratulujeme ke kreativitě.

Jinak jsme během mobility postovali fotogragie na instagram naší AKREDITACE: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union

 

Uspěli jsme se žádostí u Domu zahraniční spolupráce ve výběrovém řízení ve Výzvě 22 a získali na 5 let AKREDITACI ERASMUS PLUS.

                  Pár slov na úvod o současném Erasmus +:  je vzdělávacím programem EU, který do roku 2027 podporuje občany EU v jejich osobním i profesním rozvoji a pomáhá realizovat vysoce kvalitní formální vzdělávávání v Evropě, jakož i informální a neformální učení. Cílem je vybavit účastníky Erasmus projektů dovednostmi, které jim pomohou v práci, ve škole, osobním životě, smysluplnému zapojení v demokratické společnosti a mezikulturnímu porozumění.

                  Nyní plánujeme jednou ročně žádat o finanční grant. Díky Akreditaci Erasmus budeme mít zjednodušené formální podání žádání o grantové prostředky na mobility do zemí EU. Máme 5-letý plán a podle přidělených financí /což závisí na rozpočtu, prioritách EU pro daný rok, kvalitě naší schválené žádosti o Akreditaci a v dalších letech i kvalitě plnění cílů/ každý rok budeme moci financovat do nějaké míry naplánované mobility a vykonávat s nimi spojené různorodé vzdělávací aktivity.

Vzdělávací mobility plánujeme pro:

1. Naše učitele, kteří budou pracovat na 8 cílech rozvoje školy, jež jsme minulý rok stanovili v souladu s našimi vzdělávacími potřebami a vizí. Učitelů máme momentálně různou měrou zapojených 27. Budou organizovat mobility žáků a/nebo vyjíždět na jazykové/ jazykovĕ-metodologické/specializované kurzy či jobshadowing. Součástí práce související s absolvovanými kurzy budou přípravné a následné aktivity jako např.  aplikace nových poznatků či metod do výuky a i jiných školních aktivit, workshopy pro kolegy nebo žáky.

2. Pro žáky vyššího gymnázia, kteří budou moci jet na skupinové mobility do partnerských škol. Dvě až tři rocnĕ - plán.  / Novĕ bychom pak chtěli umožnit 6 žákům, z 1. až 3. ročníku, absolvovat cca 30 denní studijní pobyt na partnerské škole. (Poznámka - Kurzy pro žáky Erasmus nefinancuje.)

WEB /Google sites/ SPECIÁLNĚ PRO AKREDITACI , kde budete moci najít info o průběhu aktivit a mobilit zde: https://sites.google.com/view/gymnaziumdecinerasmusplus/%C3%BAvod

INSTAGRAM /využijeme ten z posledního Erasmus projektu BE In /: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/?hl=cs

 

Těšíme se na nové znalosti, kompetence a obzory, jež nám všem Erasmus Akreditace pomůže rozšířit... Zní to jako klišé, ale není:)

V únoru nás nyní čeká podání žádosti o finanční grant na první období. Výsledky budeme znát asi v polovině května. Oficiální začátek prvního období je 1. červen 2023.

 

A citát na závěr: Education is not something you can finish./ Vzdělávání není něco, co se může ukončit.

 

Šárka Opatová

 

Financováno Evropskou unií.

Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost. 

Milí kolegové a milí žáci,

publikujeme e-book vytvořený ke zmapování činnosti naší a partnerských škol z Nizozemí, Litvy a Portugalska v projektu Off the Main Highlights, který byl ukončen 31.srpna 2022.

Jste zváni do této kroniky nahlédnout anebo se i začíst, abyste si udělali představu, načem vaši spolužáci nebo učitelé pracovali a co takový projekt mezinárodní spolupráce škol může obsahovat za aktivity:

LINK TO THE OTMH E-BOOK IN PDF FORM

LINK NA ONLINE FLIP VERZI E-BOOKU

“The European Commission is not responsible for the content of this publication”.

 

Sdílení např.

OTMH FACEBOOK: https://www.facebook.com/offthemainhighlights1921

OTMH INSTAGRAM: https://www.instagram.com/offthemainhighlights/

OTMH TWINSPACE: OTMH TWINSPACE

OTMH TWINSPACE at the new European portal: https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/main-highlights

rvp.cz: https://blogy.rvp.cz/b2support/2022/10/26/off-the-main-highlights-e-book-projektu-spoluprace-skol/

Učitelé+ : https://www.facebook.com/groups/uciteleplus/permalink/5510334255716802/

Association of English Teachers of the Czech Republic Facebook: https://www.facebook.com/groups/156797197729764/permalink/5566307856778644/

Litevský web The News of Education: Lithuanian The News of Education

Litevský web Prezidento Antano Smetonos Gimnazija: PREZIDENTO ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA

Nizozemský web Bataafs Lyceum Hengelo: Bataafs Lyceum Hengelo

Portugalský web na Agrupamento de Escolas de Vilela: AGRUMANETO DE ESCOLAS DE VILELA WEBSITE

 ________________________________________________________________________________________________________________

TEXT IN ENGLISH:

Dear pupils and teachers or parents/ anyone from the public reading this,
we would like to share with you an e-book that chronicles the activities and events of a European schools-cooperation project OFF THE MAIN HIGHLIGHTS.
Let us give you some context concerning the project: this three-year collaborative partnership and work, including mobilities, was realized by our school, Gymnázium Děčín, and our partners:  Bataafs Lyceum Hengelo, Agrupmaneto de Escolas de Vilela, Prezidento Antonos Smetanos Gimnazija.
The concrete-result goal of the project was to map places "off the main highlights" that are not the most famous tourist attractions in our region but are still worth visiting because of their historical, architectonical, biological and geographical value. Pupils from our four secondary schools went on expeditions and then together created a Google map with markers in English, Czech, Dutch, Lithuanian and Portuguese. They also created and recorded several drama sketches linked to the off-the-main-highlights places and spoke to local people. Of course, as we were four European countries, a big part of the mobilities were team-building activities. In each mobility, there was a treasure/photo hunt with an app too. Of course, our pupils stayed in a host family of a partner pupil for a week to learn more about the way of life in the local families. Lust but not least, the teams had cultural experiences prepared for them in each country, e.g. burning of troubles in Portugal, cycling in the Netherlands, grilling sausages at a campfire in Czechia, and traditional dance in Lithuania. Moreover, in the mobility week visiting pupils gave lectures about their country, region, and school to pupils in chosen classes. The lingua franca of the project was English, however, some little learning of our countries' mother tongues appeared too.
All these activities had had to be prepared and organized by each country, which was the work of our clubs in between the mobilities, but we had extra activities as well: teams introductions, brainstorming what we know about partner countries at the beginning of the project, logo creation, video conferences among pupils and teachers, travelling mascot panda showing around our school and region, lectures by experts - historians, park employees, writers, preparatory expeditions.
The whole project aimed at the development of pupils' skills necessary for their career and also personal life in the 21st century, such as English language, ICT, critical thinking, creative, cooperative, project and social skills. Pupils developed these skills during project work in schools' clubs or in international teams during mobilities to partner schools and regions. Next, we had wanted to have a project that would get pupils and teachers outdoors and physically active, which definitely happened, and even some more demanding hiking, rafting or Ferrata climbing was included. . A part of the project was also valuable feedback on it, which is to be found in the final project e-book in detail - from involved pupils, their parents, and teacher coordinators and leaders.
Altogether there were directly involved in the work from four countries: 61 active pupils, 24 teachers/management members, and project pupils' families hosting foreign pupils.  Next, hundreds of other people were somehow affected by the project: other pupils and teachers from our four schools, project participants' families and friends, experts helping with the preparatory activities and mobilities, national agencies responsible for Erasmus Plus projects in Czechia, Lithuania, the Netherlands, Portugal, but also local council employees, visited institutions' employes, tourist information centres and various local businesses.
 
These memorable three years are documented in the final e-book, which you may enter and read here:
FLIPPING-PAGES version of the OTMH e-book: https://online.fliphtml5.com/ywpba/vsgj/
 
Thank you for your work if you are one of the people who have worked on this project or if  in some way you have helped and supported us.

 

 

Š. O.

Strana 1 z 12

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru