DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Termíny opravných zkoušek
    Podzimní termín ústní maturitní zkoušky: 11. září 2019 7:45. Opravné zkoušky se konají 29. srpna 2019.

Pěvecký sbor Gymnázia Děčín

Pěvecký sbor má na děčínském gymnáziu dlouholetou tradici. V současnosti na naší škole působí dva sbory:

 

  • přípravný sbor, který mohou navštěvovat dívky i chlapci nižších ročníků gymnázia (prima – tercie), sbor se pravidelně schází v pondělí od 14:35 do 15:30 hod.

 

  • studentky 1. – 4. ročníku (a kvarty) mají možnost navštěvovat dívčí sbor, který má zkoušku ve čtvrtek v době od 14:45 do 16:15 hod.

 

Sbory pravidelně vystupují na akcích pořádaných naším městem, každoročně připravují vlastní jarní a vánoční koncert a účastní se sborových přehlídek pro děti a mládež na krajské i celostátní úrovni.

Mezi největší úspěchy našich sborů patří účast na Mezinárodním festivalu sborového zpěvu na Maltě (2001), umístění ve stříbrném a bronzovém pásmu v několika kategoriích na festivalu v Lloret del Mar ve Španělsku (2016) a 3. místo na festivalu Akademická Banská Bystrica ve spolupráci se sborem ZUŠ Děčín (2017). Za velký úspěch považujeme i účast přípravného sboru na festivalu Il Garda in Coro v Itálii. Velký úspěch sbor rovněž zaznamenal na festivalu v Olomouci, kde se umístil ve zlatém a stříbrném pásmu, a prvenství si odvezl i z Jirkovského písňovaru.

V posledních letech sbor navázal spolupráci s dívčím sborem Niños Cantores del Estado de México a kolumbijským sborem Suasí, kterou završily vzájemné výměnné pobyty s mnoha koncerty.

Ukázka 1.

Ukázka 2.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru