• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Informatika a výpočetní technika

O předmětu

 Cílem předmětu Informatika a výpočetní technika je seznámení studentů se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky. Studenti se seznamují s přenosem, uchováním, zpracováním, sdělováním a využíváním informací, naučí se orientovat ve stále rostoucím množství informací a informačních zdrojů. Vedle rozšiřování a prohlubování gramotnosti žáků v této oblasti směřuje předmět svým obsahem zaměřeným k praxi k rozvíjení jejich algoritmického myšlení a vede je k systematickému přístupu při řešení problémů. Žáci se naučí vyhledávat v klasických i elektronických zdrojích a využívat informace a výpočetní techniku při řešení praktických úloh a problémů.
Tento moderní a perspektivní vyučovací předmět se na naší škole vyučuje ve třech učebnách, které jsou vybaveny technikou, splňující ta nejnáročnější kritéria. Vysokorychlostní připojení k  internetu a využití dataprojektoru při výuce je samozřejmostí. Rovněž ve školní knihovně mají studenti k dispozici počítače.
Protože důležitou součástí gramotnosti v oblasti ICT je i klávesnicová gramotnost, věnujeme jí zvýšenou pozornost hned v 1. ročníku.  Získáním této dovednosti studenti ovládnou celou klávesnici počítače desetiprstovou hmatovou metodou a dosahují rychlejšího a přesnějšího psaní.  K výuce využíváme výukového programu ZAV IV. generace, který kromě vlastní výuky nabízí i procvičování formou písmenkových her.
Ve volném čase si studenti  mohou zdokonalovat a opakovat učivo pomocí výukových a zkoušecích programů, mají přístup k encyklopedickým a překladovým slovníkům v síti školy nebo získávat informace pomocí internetu.

Vyučující

 Jméno

 Tel. číslo

  E - mail

 Mgr. Pavel Lux

 412 704 145

 plux(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Radek Zima

 412 704 133

 rzima(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Mgr. Markéta Bednářová

 412 704 147

 mbednarova(zavinac)gymnaziumdc.cz  

 Bc. Josef Plachý

 412 704 145

 jplachy(zavinac)gymnaziumdc.cz

 Ing. Michal Reimer  412 704 145  mreimer(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

 

 

 

 

 

 

Prevence digitální propasti

V rámci prevence digitální propasti jsme koupili tablety pro naše studenty, kteří by mohli být ohoroženi digitální propastí.

Zařízení jsou určena pro studenty k půjčení (krátkodobě nebo dlouhodobě) tak, aby je využívali:

 • Jako vlastní mobilní digitální zařízení v běžné výuce v libovolném předmětu (BYOD).
 • V domácí přípravě na výuku, ve školním klubu, v kroužcích apod.
 • Ve škole jako půjčka studentům přímo ve škole (studenti si půjčí zařízení na celý den a po ukončení výuky ho vratí).

Projekt Next Generation EU je spolufinancován Evropskou unií.

Národní plán obnovy (NPO). Financováno Evropskou unií – Next Generation EU. Jsme zapojeni do Realizace investice 3.2.3 Národní plán obnovy. Zdrojem financování je Národní plán obnovy (Next Generation EU).

 logo Financovano EU

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru