• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Kariérní vzdělávání 3. ročníků 2023

Po praktické části kariérního dne, kdy se studenti 3. ročníků na konci ledna připojili k maturantům a absolvovali setkání s našimi bývalými absolventi studující nejrůznější školy a obory, následovala 20. února 2023 přednáška kariérních poradkyň z Úřadu práce ČR z kontaktního centra v Děčíně, paní Mgr. Michaely Houdové, Bc. Šárky Hlaváčové, Jany Červeňákové, Michaely Gaherové a Hany Bartáčkové. Studentům bylo představeno Informační a poradenské středisko na ÚP, byli seznámeni s možností profesní diagnostiky formou testování COMDI. Poradkyně se zabývala osobní značkou jako formou sebeprezentace, hovořila o sebeanalýze se zaměřením na silné stránky osobnosti a zdůraznila, jak řídit vlastní kariéru a tvořit portfolio.

Další dvě hodiny probíhaly interaktivně, studenti tvořili ve skupinách. Nejdříve si zkusili uspořádat témata a strukturovat životopis, zjistili, co tam patří a co nikoli, a ujasnili si, jakých chyb se při psaní životopisu vyvarovat. Své práce následně prezentovali ostatním. Tématem další části byl pracovní pohovor. Gymnazisté se dozvěděli, jaké podoby výběrového řízení existují, jak se připravit a jak velkou roli hraje neverbální komunikace. I zde studenti svou přípravu pod odborným dohledem prezentovali spolužákům. Nakonec zhlédli krátké video s několika pohovory, kde úspěšně odhalovali chyby uchazečů. Věříme, že všechny získané poznatky žáci v budoucnu uplatní.

K den 3 1 K den 3 2

K den 3 3 K den 3 4

 

Kariérní den 2023

Na konci ledna 2023 připravila naše škola pro maturitní ročníky Kariérní den. Tentokrát probíhal v trochu jiném módu než v minulých letech. První společná část se konala v aule, kde seminář vedly čtyři zkušené kariérní poradkyně z Úřadu práce ČR, z kontaktního pracoviště v Děčíně. V úvodním tématu Osobní branding se studenti dozvěděli, jak jim může vědomé budování osobní značky pomoci vymezit se vůči konkurenci a vhodně prezentovat sebe sama a svou práci či činnost. Zjistili, proč osobní značku vytvářet a jak ji formovat. V neposlední řadě si o sobě zkusili napsat krátký medailonek. V další části semináře byly maturantům předloženy rady, jak se správně prezentovat a jak komunikovat. Získali tipy, jak postupovat při psaní životopisu, čeho se vyvarovat, zhlédli poučné video s návodem, jak se připravit na osobní jednání, jak se správně chovat, čím oslnit.

Do druhé poloviny projektového dne se k maturantům připojila zhruba stovka studentů 3. ročníků. Následovaly diskuse, workshopy, jedna online-prezentace, přednášky v menších skupinách, do kterých byli studenti rozděleni dle oborů a škol, které si sami v přípravné fázi projektu zvolili. Garanty jednotlivých oborů byli bývalí absolventi našeho gymnázia, kteří v současné době studují na rozličných VŠ a univerzitách v celé ČR. Jejich řady doplnili odborníci z praxe. Osobní setkání se čtyřiceti absolventy a profesionály probíhala ve velmi přátelské a příjemné atmosféře, všichni otevřeně a vstřícně komunikovali. Studenti získali zpětnou vazbu o vysokých školách, informace o přijímacím řízení, o bonifikaci, vyzvěděli, jak se lépe učit, jaké mají možnosti uplatnění v rozmanitých oborech, co potřebovali, se doptali. Širokou nabídku téměř třiceti oborů absolventi následně ještě doplnili poskytnutím cenných kontaktů, materiálů a drobných dárečků.

IMG 4411

 

VÝMĚNNÝ POBYT VE FRANCOUZSKÉM NANTES

OCHUTNÁVKA ÚSTŘIC, STOUPAJÍCÍ HLADINA OCEÁNU NEBO VÝUKA VE
FRANCOUZŠTINĚ... NEJEN TO ZAŽILI NAŠI STUDENTI NA VÝMĚNNÉM POBYTU VE
FRANCOUZSKÉM NANTES

Francie

V polovině října, po tříleté pauze způsobené onemocněním covid a nařízeními s ním spojenými, se naši studenti společně se třemi vyučujícími vypravili do města Nantes za studenty tamějšího lycea. Obnovili jsme tak spolupráci, která začala již před více jak dvaceti lety.

Po cestě tam jsme nemohli minout Paříž. Posnídali jsme croissant, prošli se kolem nejvýznamnějších pařížských památek, užívali si atmosféru a západoevropské deštivé počasí. Unavení po celém dni jsme u Eiffelovky nastoupili do autobusu a pokračovali na západ. Pozdě večer jsme pak dojeli do Nantes, kde se studenti poprvé setkali se svými francouzskými spolužáky a odjeli do rodin, kde byli celý týden ubytovaní. Díky tomu jsme mohli poznat  kulturu, zvyky a každodenní život francouzských rodin a ochutnat typické francouzské speciality.

Společně s celou skupinou jsme pak navštívili ostrov Mont Saint Michel s impozantním opatstvím. Prohlédli si nejvýznamnější památky města Nantes, kde jsme byli také slavnostně přijati na radnici. Zapojili jsme se do vyučování a mohli tak porovnat odlišné prostředí a způsoby výuky u nás a ve Francii. V závěru týdne jsme využili téměř letního počasí, které nás v Nantes provázelo celý týden, na plážích ostrova Noirmoutier. Viděli jsme, s jakou rychlostí stoupá hladina oceánu při přílivu a prohlédli si farmu zaměřenou na chov ústřic s ochutnávkou, která byla pro mnohé nezapomenutelným zážitkem.

Za všechna ta léta se ze spolupráce vyvinulo opravdové francouzsko-české přátelství. Radostně jsme si celý týden užili a plní vzpomínek se zase budeme věnovat francouzštině ve školních lavicích až do března, kdy přijedou Francouzi za námi.

Děkujeme francouzským přátelům za krásně a s láskou připravený program a vřelé přijetí.

Francie2

Okem a nohou do Vídně, města snů, hudby a Habsburků

Exkurze – možnost, jak prozkoumat zákoutí nejen naší domoviny, České republiky, nýbrž také zahraničí. Gymnázium v Děčíně takovýchto exkurzí pořádá mnoho, ať už do blízkého Německa či do daleké Francie a Velké Británie či Vídně. Právě na tohle místo vyrazily 13. října třídy čtvrtých ročníků, ale vezměme to od začátku.

viden 

(více fotografií naleznete zde)

Po zhruba čtyřhodinové cestě autobusem napříč republikou byl naší první zastávkou Mikulov, jihomoravské město u samotných hranic s Rakouskem. S paní průvodkyní jsme nejprve dorazili k baroknímu zámku a prohlédli si zahrady. Následoval zámek samotný, ve kterém jsme nahlédli do jeho sklepení. Zde nás zaujal obří dřevěný sud, osmý největší svého druhu v Evropě. Poté jsme se přesunuli do židovské čtvrti se synagogou, která byla poslední zastávkou této prohlídky. Následoval společný výšlap na Svatý kopeček a posléze zhruba dvouhodinový rozchod na večeři. K večeru jsme se pak vypravili autobusem do Dolních Věstonic, kde jsme přečkali noc v ubytovně na základní škole a nabrali síly na následující den ve Vídni.

V brzkých pátečních hodinách se naše skupina přesunula do Vídně. Cestou nám spolužáci připravili zajímavé vstupy o vídeňských památkách. Prvotně jsme zamířili k areálu zámku Schönbrunn. Vybaveni příručním průvodcem s audiozáznamem v českém jazyce jsme prošli reprezentativní prostory zámku a dozvěděli se mnoho informací o jeho obyvatelích. Po prohlídce zámku jsme navštívili přilehlé schönbrunnské zahrady, které si každý po zadaném rozchodu mohl projít sám. K vidění toho bylo dostatek, ať už se jednalo o repliku římských ruin, Neptunovu kašnu, japonskou zahradu, holubník či glorietu tyčící se nad zahradami i nad zámkem samotným.

Druhou zastávkou byl Hundertwasserhaus, dílo vídeňského architekta a malíře Friedensreicha Hundertwassera. V něm se nachází přilehlý prostor Hundertwasser-Village, místní obchodní centrum věnované hlavně prodeji upomínkových předmětů, replik obrazů Friedensreicha Hundertwassera, Gustava Klimta, a překvapivě i Alfonse Muchy.

Naší třetí zastávkou bylo centrum Vídně, v němž jsme strávili celé páteční odpoledne. Okružní cestu jsme započali na náměstí Schwedenplatz, v srdci rakouské metropole. První významnou zastávkou byla katedrála sv. Štěpána, kde jsme mohli obdivovat majestát gotického chrámu, jehož prvopočátky sahají až do 12. století. Od katedrály jsme se přesunuli k hlavní obchodní třídě Vídně, k ulici Graben (Příkopy). Všimli jsme si, že svou pobočku zde mají světoznámé módní řetězce Swarovski, Gucci, Alpha Tauri a mnoho dalších. Nejvýznamnější stavbou ulice je morový sloup Nejsvětější trojice. V Hofburgu, zimní rezidenci rakouských císařů, je možné navštívit několik muzeí, sídlo rakouského prezidenta či Španělskou jezdeckou školu. Cestou jsme si povšimli vyvěšené vlajky, která značila přítomnost rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena v jeho sídle. Za Hofburgem jsme nemohli minout dvě architektonicky symetrické budovy, Uměleckohistorické a Přírodovědné muzeum. Parku mezi těmito budovami vévodí majestátní socha Marie Terezie. Tam nás dostihly prodejkyně růží, které vytušily, že naše spolužačky růže milují a rády si je koupí.

Unikátní budova Státní opery je schovaná mezi okolními domy, ale jakmile ji spatříte zpoza rohu, ihned zaujme. Poslední zastávkou byl Hotel Sacher, patřící kdysi cukrářské rodině Sacherů. Ten pravý a jedinečný Sachrův dort, vyrobený podle původní receptury, lze okusit pouze v kavárně tohoto hotelu.

 Naši procházku vídeňským centrem zakončil asi hodinový rozchod. Někteří jej využili, aby se prošli centrem, jiní, aby našli něco na zub. Nakupování v samotném centru Vídně by naši peněženku velmi zabolelo, tudíž zůstala většina studentů především u obstarání jídla a pití. 

Poslední minuty odbily, byl čas přesunout se do slavného Prateru. Bohužel pro nás, vymezený čas byl příliš krátký. Úchvatný zábavní park nedaleko centra Vídně nabízí velké množství atrakcí, od jedné z nejstarších atrakcí světa, vídeňského obřího kola Riesenrad, až po moderní adrenalinové atrakce. Každý z nás si zde našel to své. Ti odvážnější vyzkoušeli volný pád či Černou mambu, obří houpačku ve tvaru hada, která s vámi hází sem a tam neskutečnou rychlostí. Někteří studenti si užili skvělou jízdu na horské dráze. I když jsme v Prateru strávili jen necelou hodinku, každý měl dostatek času vyzkoušet si alespoň jednu atrakci. Zábavní park Prater byl skvělým zakončením našeho výletu do Vídně. Plni zážitků jsme nasedli do autobusu a vyjeli směr Děčín. Mnozí byli ve Vídni poprvé, proto nás potěšilo zažít ono dobrodružství v objevování a prozkoumávání vídeňských památek, centra města a historie jako takové. Vrátili jsme se velice unavení, ale plní zážitků a krásných vzpomínek z úchvatné exkurze do velkolepého města.

Napsali Adam Böhme C4.A, Denisa Basařová C4.A, Adam Křivánek C4.B

 

EXPEDICE DO SKOTSKA (3. – 11. 10. 2022)

Dát políček covidovým omezením, která nás dusila předešlé roky, jsme se rozhodli tím, že uspořádáme výjezd za hranice všedních dnů pro netradiční skupinu studentů – čtvrtý a třetí ročník, které o tuto možnost přišly v „řádném“ termínu.

V pondělí večer jsme zaplnili Máňu skoro do posledního místečka a z uplakaného Děčína jsme vyrazili vstříc Amsterdamu, města kanálů, jízdních kol, umění, marihuany, racků a handicapovaných holubů. Každý si zde najde to své… Odpoledne jsme se přesunuli do přístavu a ubytovali se na jednu noc v kajutách trajektu King Seaways, který nás přes Severní moře převezl do Newcastlu. Noc byla pro mnohé krušná. Spolykala se pěkná hromádka kinedrylů i speciálních tabletek na mořskou nemoc. Ti šťastnější z nás si ale mohli užít live music v příjemných restauracích, masážní křesla nebo nádherné výhledy z venkovních palub.

Anglie nás přivítala ocelovou oblohou a deštěm na Hadriánově valu, hradbě, která měla kdysi pomoci římské posádce zadržet barbarské kmeny ze severních oblastí. My jsme však právě dál na sever mířili. Na hranicích nás uvítal domorodec v kiltu s místní obdobou chleba a soli. Od tohoto okamžiku jsme pak už bez přestání nasávali z historie skotských hrdinů, králů a královen, romanopisců i básníků a objevovali jsme místa s nimi spjatá. Spali jsme v rodinách domorodců, chytali jejich nezvyklý dialekt a těšili se z každého dne – ve Sterlingu, v St. Andrews, Dunfermline, u Loch Katrine a na Ben A´anu, v královském městě Edinburghu, u Kelpies…

Se Skotskem jsme se loučili v Gretna Green a po zastávce v Shakespearově rodišti, Stradfordu nad Avonou, nás Máňa navečer přivezla do Londýna. Londýna! (Ano, stejného, jaký jsme navštívili při návratu z Walesu před půl rokem.) Ukázal nám slunečnou, laskavou tvář. Zkušenější z nás se vydali na méně tradiční prohlídku do barevného Camdon Town, my ostatní jsme se kochali tradičními perlami hlavního města monarchie. Nezapomenutelný byl výhled na Tower Bridge i Tower samotný ze střechy The Garden at 120. To je třeba vidět… hned při další příležitosti!

Key words (z krátkých reflexí od účastníků): FASCINUJÍCÍ, NÁČELNÍK, OBOHACUJÍCÍ, PERLÍME V HODINÁCH DĚJEPISU, POČASÍ, VZPOMÍNKY, ZÁŽITKY, PLAVBA, VÝSTUP, ÚŽASNÝ, KUCHYNĚ

Obrázky: https://drive.google.com/drive/folders/1fYcCSKpSVNDURsdlYXSzo9jfYYMGz6ro?usp=sharing

Strana 1 z 27

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru