• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Americký diplomat na naší škole

Ve spolupráci s americkým centrem Ústí nad Labem jsme 3. května zorganizovali přednášku o studiu a životě v USA, jejímž hlavním cílem bylo inspirovat studenty 3. ročníků a rozšířit jejich obzory. Anglická přednáška byla vedena Toddem Jurkowskim, americkým diplomatem s českými kořeny, který studentům představil svou práci, důležitost mezinárodních vztahů a zaměřil se také na nutnost digitální gramatonosti, protože právě dezinformace mohou (nejen) mezinárodní vztahy lehce narušit. Pana Jurkowskiho dále doplnily Ani Petrak, koordinátorka činnosti námi zpřáteleného amerického centra, a Hani Hurtová, poradkyně z Fulbrigtovy komise. Ani Petrak představila blíže americké centrum a jím nabízené služby, jako např. přístup k americké literatuře, přednášky od odborníků na aktuální témata v americké společnosti, nebo také „chlupátek“ (konverzace s anglicky plynně hovořícím kocourem). Hani Hurtová pak prezentovala americké nadace, které pro studenty otevírají možnosti výjezdu do zahraničí – ať už na střední nebo vysokou školu, jako au pair, nebo na tzv. „work and travel“. 

Naši třeťáci aktivně spolupracovali se všemi hosty a na pana Jurkowskiho měli nemálo zajímavých dotazů, hlavně ohledně problému „automative cities“ (tj. měst, která z velké části svou strukturu nepodporují jinou dopravou než tu osobním automobilem), nošení zbraní do škol nebo také zdravotního systému, kde úspěšně vedli diskuzi, když došlo na srovnávání se systémem českým.

Přejeme si, aby se alespoň část inspirace, kterou získali studenti 3. ročníků, přenesla i na další, kteří se do auly již nevešli. Proto na nástěnce naproti kabinetům angličtiny ve 2. patře můžete nalézt propagační materiály od našich hostů, které snad navedou všechny zájemce správným směrem. 

Návštěva Berlína a Postupimi

I v letošním roce byl v březnu 2024 zorganizován dvoudenní poznávací zájezd do Německa. Studenti 2. ročníků zavítali do hlavního města Berlína a do nedaleké Postupimi.

Program prvního dne odstartovala zastávka na bývalém hraničním přechodu mezi západním a východním Berlínem na Checkpoint Charlie, tam studenti zhlédli stálou expozici k dějinám Berlínské zdi. Následovala procházka východní částí Berlína s průvodcovským výkladem k historii a architektuře nejvýznamnějších památek, budov, ulic – Muzejní ostrov s Berlínským dómem (UNESCO), památník obětem terorismu Neue Wache, Humboldtova univerzita, Bebelplatz (připomínka pálení knih 1933), obnovený městský zámek, kde dnes sídlí Humboldtovo fórum a kde žáci navštívili vyhlídkovou terasu. Nejzajímavější částí programu dne byla objednaná návštěva Pergamonmuzea Panorama, kde byla k vidění digitální rekonstrukce Yadegara Asisi, přesněji řečeno 360° pohled na starobylé město Pergamon na západním pobřeží Malé Ásie během Dionýsova festivalu v roce 129. Den byl ukončen exkurzí dalšími vybranými lokalitami města – Häckesche Höfe (prohlídka vnitrobloků s připomenutím Anny Frankové), televizní věž, Alexandrovo náměstí, Neptunova kašna, památník Marxe a Engelse, Červená radnice, nejstarší Mikulášská čtvrť…

Druhý den začínal průjezdem kolem zbytků Berlínské zdi v podobě East Side Gallery, městskou čtvrtí Tiergarten kolem Vítězného sloupu se sochou bohyně Vítězství a kolem zámku Charlottenburg. Následovala pěší prohlídka centra s výkladem pana průvodce – budova Říšského sněmu, Braniborská brána, Památník holocaustu, architektura Postupimského náměstí, Scharounova budova Berlínské filharmonie jako součást kulturního fóra a řada dalších míst. Poslední zastávkou v Berlíně byl obchodní bulvár Kurfürstendamm v západní části města. Zde si účastníci prohlédli torzo protestantského Pamětního kostela císaře Viléma a v něm výstavu věnované historii kostela a navštívili interiér nové šestiboké budovy kostela s jeho světově proslulou modrou skleněnou stěnou.

Závěrečný půlden zájezdu byl věnován městu Postupimi. Všichni si prošli park a exteriér zámku Sanssouci. Posledním cílem výletu byla návštěva zámku Cecilienhof (UNESCO), kde byli studenti během prohlídky prostřednictvím audioprůvodce v anglickém jazyku seznámeni s historií Postupimské konference.

Celý zájezd se vydařil, náplň byla velmi bohatá a věříme, že si všichni účastníci dovezli domů spoustu zážitků.

Braniborská brána rSancoussi

Recyklaci a soběstačnost jsme potkali u Kolína

Poslední březnové pondělí jsme se spolužáky z chemického semináře měli možnost navštívit společnost Eko Logistics v Kolíně a farmu rodiny Horákových v nedalekých Choťovicích.

V první části se nás ujal spolumajitel firmy Eko Logistics a absolvent našeho gymnázia Michal Kecl. V průběhu prohlídky kolínského provozu jsme se dozvěděli, že cesta elektroniky a jiného kovového odpadu jeho vyhozením zdaleka nekončí. Následuje komplikovaný proces mletí, třídění, čištění a nakonec rafinace všech využitelných kovů a slitin. V průběhu těchto kroků firma využívá nejmodernější metody třídění, včetně optického rozeznávání kovů, rentgenového záření a vířivých proudů. Tyto technologie původně nebyly vytvořeny pro třídění a recyklaci kovů (častěji se uplatňují v zemědělství nebo potravinářství) a pro tyto účely musely být vhodně upraveny. I na vývoji těchto metod se firma aktivně podílí. Největším šokem pro nás byl nepoměr ceny elektroniky pro spotřebitele oproti ceně elektronického odpadu a značná obtížnost některých součástek běžné elektroniky, kterou měníme každý rok. Kvůli kombinaci různých druhů plastů, kovových folií aj. se zkrátka recyklace některých součástek nevyplatí. Velmi často se stane, že po skončení výroby součástky nebo celého přístroje Eko Logistics likviduje tisíce kusů nikdy neprodaných výrobků. Kolik zbytečné energie a zdrojů tak bylo spotřebováno na jejich produkci, aniž by někdy k něčemu sloužily? V závěru se pan Kecl věnoval problematice greenwashingu a z jeho pohledu velmi obtížné a nebezpečné výrobě a recyklaci baterií elektrických aut, koloběžek a kol.

V druhé části se nás ujal zakladatel farmy v Choťovicích, pan Karel Horák. Po krátkém seznámení s historií farmy a osvětlení principů udržitelnosti, recyklace, nezávislosti a soběstačnosti nás ihned zavedl k hlavnímu bodu návštěvy – bioplynové stanici, kterou farma vlastní již několik let. Mikroorganismy v ní „krmí“ výhradně materiálem ze svých výpěstků či bioodpadem z hotelu a blízkých provozů. Vyprodukovaný bioplyn využívají především pro pohon elektrického generátoru, který zásobuje elektřinou nejen celou farmu a hotelový areál, ale i řadu 12 domů stojících v blízkosti farmy. Jelikož při činnosti mikroorganismů v bioplynové stanici vzniká i velké množství tepla, vybudovali i tepelné rozvody a v chladných obdobích vytápějí celý areál včetně již zmíněných rodinných domů. Tento komplex je tak energeticky nezávislý na vnějších dodávkách. Tekutý odpad z bioplynové stanice dále použijí jako hnojivo pro svá pole a tuhý odpad po vysušení se hodí jako stelivo pro skot nebo ho kompostují. Rostlinná výroba na farmě není určená pouze pro fungování bioplynové stanice, ale také jako krmivo pro vepře a skot. Podle slov pana Horáka je farma plně soběstačná a současné problémy s cenami obilí a dalších komodit se jich netýkají. V minulém roce navíc rozšířili farmu o vlastní jatka a zákazníci si tak mohou zakoupit kvalitní vepřové a hovězí nejen v místní prodejně, ale i v internetových obchodech. Kvalitu jejich produktů dokazuje prestižní švýcarský certifikát i naše osobní zkušenost. Kdo ochutnal burger nebo vepřovou směs v místní restauraci, nám dá jistě za pravdu.

kolin

Za Čajkovským do Prahy

„Ohromný úspěch. Labutí jezero. Minuta absolutního štěstí.“ Slova, jež pronesl v roce 1888 Petr Iljič Čajkovskij, když v pražském Rudolfinu zazněla jeho stěžejní díla, a to Romeo a Julie a balet Labutí jezero.

Stejná dvě díla jsme si za doprovodu České studentské filharmonie dne 21.3. 2024 měli tu čest poslechnout i my, studenti Gymnázia Děčín. Dirigent Marko Ivanović a Petr Kadlec nás provázeli oběma díly nejen hudebně, ale svým výkladem hudbu zpřístupnili i těm, kteří klasickou hudbu nepovažují za svůj šálek kávy. Doprovodný program vytvořila baletka vystupující v Národním divadle, Nikola Márová, která s důvtipem odpovídala na zvídavé otázky z publika.

Po skončení vystoupení jsme se odebrali do Muzea Bedřicha Smetany, kde jsme si prohlédli jak originální notové zápisy, tak i klavír, u kterého sám Bedřich komponoval.

Věřím, že akce povzbudila mnohé z nás k dalším návštěvám divadel.

Monika Slavková, C2A

2024 exkurze cajkovksy praha

Krajské kolo Biologické olympiády

Opět patříme mezi nejlepší v kraji!

V pátek 22. března 2024 se konalo v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády kategorie A, Markéta Brůnová, studentka septimy naší školy, obsadila ve velké konkurenci 36 nejlepších mladých biologů vynikající druhé místo. Student C4.B Martin Tutko pak získal místo patnácté. Do Teplic na krajské kolo BO kategorie C v dubnu pojedou také dva další naši žáci, Marek Brůna postoupil ze druhého místa v okrese a Tereza Gebauerová jej následovala na třetím místě.

RNDr. Dana Šonková

diplom

Strana 1 z 32

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru