• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Výjezd žáků třetího ročníku na vzdělávací mobilitu Erasmus Plus do Pinerola v Itálii

                              Mezi plánované vzdělávací mobility v naší 5-leté Akreditaci Erasmus Plus patří i ty žákovské. Chceme, aby naši žáci měli možnost učit se v Evropě a komunikovat v cizím jazyce, jež se učí, i v autentickém kontextu. Mimo rozvoje jazykových kompetencí, myslíme i na osobnostní rozvoj žáků a samozřejmě získávání vědomostí z různých oblastí jako zeměpis, historie, dějepis, politika a současný život, umění, kultura, ekonomie, atd. To vše správně naplánovaná mobilita v sobě nabízí a věřímě, že je vynikající vzdělávací příležitostí pod záštitou a podporou Erasmus Plus programu.

                             V rámci prvního projektového období naší Akreditace Erasmus Plus organizujeme s podporou grantu týdenní reciproční hostitelské mobility 2 skupin žáků třetího ročníku - ze tříd C3.A. C3.B, C3.C a V7.A. Shodou okolností obě mobility jsou do nových italských partnerských škol, na něž zajistili kontakty naši pedagogové, kteří se v minulých projektech seznámili s italskými kolegy právě na kurzech Erasmus Plus pro učitele a nyní se jim povedlo domluvit a zajistili náročnou organizaci těchto žákovských mobilit. Na obou mobilitách je 2 členný pedagogický doprovod, každý výjezd má pro žáky stanoveny  vlastní vzdělávací cíle, některé, jako zlepšování komunikačních dovedností v anglickém jazyce v autentických situacích, jsou společné.

 

Ve dnech 5. až 14.3. proběhla první skupinová mobilita: 17 žáků z C3.B, C3.C a V7.A, v doprovodu vyučujících aj a koordinátorek programu Erasmus Plus Mileny Kmochové a Šárky Opatové. Destinací této vzdělávací mobility byla naše nová partnerská škola Liceo Scientifico "Marie Curie" (web školy), která se nachází ve městě Pinerolo. Toto město leží v severoitalském regionu Piemont, blízko Turína. 

Pro úvod, jak jsme "přišli" k této nové partnerské škole. Kontakt jsme získali přes vyučující aj Šárku Opatovou, jež studovala s paní učitelkou angličtiny a koordinátorkou Marií Grazií Alossou na kurzu ICT FOR EDUCATION v roce 2016 v Bell Teacher Campus v koleji Homerton v univerzitní Cambridgi. Paní učitelka Alossa se nám ozvala, že mají zájem o projekt mobility žáků a my také plánovali studijní mobilitu pro žáky třetího ročníku, takže jsme se několikrát sešli online na videokonference i s vedoucími koordinátory jejich školy a nakonec se úspěšně dohodli. Mobilitu od minulého srpna vyučující začaly, společně s Milenou Kmochovou, vyučující aj a třídní C3.B,  organizovat. Zde je vidět, že vysílat učitele na vzdělávací kurzy i za účelem networkingu má smysl.

Kontakt našich a italských žáků před mobilitou: Čeští žáci natočili videa, kde se představili. My je poslali do Itálie. Italští žáci nám poslali video pozdravy. Paní učitelka Maria Grazia je dala do hostitel-host dvojic, my jim poslali i emaily našich žáků a oni už začali komunikovat sami.

Cíle a program mobility:

CÍLE: učit se v Evropě / rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce / rozvoj kompetencí mezikulturního povědomí / navázání kontaktů s italským vrstevníky - pobyt v rodině hostitelského žáka / získání základních italských slovíček a frází

UČEBNÍ AKTIVITY:

 • MILÁN - historie a dnešek města, slavná katedrála, architektura nákupního centra Galerie Viktora Emanuela, Leonardo da Vinci, jeho život, dílo
 • Po nočním přejezdu autobusem do města, žáci absolvovali interaktivní lekci o Miláně příme na střeše slavné Kaderály Narození Panny Marie, podívali se i dovnitř tohoto slavného Dómu. Poté si prohlédli nákupní Galeriii Viktora Emanuela od architekta Mengoniho. Následoval prohlídka s anglickým výkladem o životě a díle Leonrada Da Vinci v inovativním muzeu a výzkumném centru WORLD OF LEONARDO DA VINCI. Byl čas si prohlédnout i okolí těchto památek. Odpoledne pak vyrazili vlakem Trenitalia do Turína a odtud do Pinerola.
 • PINEROLO - žáci byli přivítání svými hostitelskými italskými protějšky na nádraží - měli pro ně dokonce nachystané uvítací cedule s jmény, což bylo milé. Během týdne pak probíhaly různé společné učební aktivity a individuální víkendový program s hostitelskými rodinami. Naše vyučující měly víkendový program od italských vyučujících.

- Interaktivní přednášky českých žáků - Naši žáci si připravili interativní hodiny pro 8 tříd lycea, tématem byla ČR, náš, region, škola, ochutnávka českých potravin/pití. Cvičili si tak jazykové, prezentačn a digitální kompetence.

- Hodiny konverzace v anglickém jazyce - Seznamovací aktivity naplánovala Marie Grazie Alossa tak, aby se každý seznámil se všemi 17 italskými žáky.

- Prohlídka centra města PINEROLO - Prováděli nás v aj žáci dobrovolníci, kteří patří pod UNESCO YOUTH. Byli jsme rozděleni na 2 skupiny, zazpívali jsme si v místním kostele italské písně jako Bella Ciao /nikdo tam nebyl/.

- Vyučovací hodiny v italské škole - Žáci absolvovali praktické laboratorní práce - V biologii s místním veterinářem vnitřní orgány prasete - zopakovali si tím orgány člověka, měli mozžnost si všechny orgány i osahat, samozřejěm v rukavicích. Dále sestavovali elekrické obvody v hodinách fyziky.

- Lekce na AI - Vyučující z lycea si pro nás připravil pozoruhodnou interaktivní lekci týkající se AI a jazyka, jež rozhodně vedla k zamyšlení se. Představil nám amerického profesora Johna Searla, který se zabývá filozofií jazyka, a i AI. Viz Chinese Room argument.

- Folklorní tanec OCCITANE - Žáci pod vedením lektorky, i za účasti učitelů, získali základy místního folklorního tance a jeho prvků. Tančilo se na nádvoří před školou, protože se udělalo nádherné, skoro letní, počasí.

 • TURÍN - Prohlídka města s průvodcováním od italských žáků / Národní muzeum kinematografie / Věž Mole Antonelliana s výhledem na Turín a okolí / Výstava Svět Tima Burtona
 • PRAGELATO - biatlon - střelba nácvik, procvičování běžek

Moc bychom chtěli poděkovat všem italským žákům a jejich rodičům za hoštění našich žáků a učitelům za skvěle připravenou organizaci celé mobility.

INSTAGRAM PROJEKTU - foto ve stories INSTAGRAM ERASMUS PROJEKTU NAŠÍŠKOLY

 66 PHOTO TOGETHER

Přivítání italskými žáky na nádraží v Pinerolu, kam jsme dorazili z Turína, respektive Milána.

19

Střecha

katedrály v Milánu. P90 OUR SCHOOLS BUILDING

Žáci si připravili pro různé třídy italských žáků interaktivní hodiny o naší zemi, regionu, škole, kultuře, ...

329 GREAT WEATHER AND NO ONE HAS BEEN SHOT LUCKY US

70 AT THE SCHOOL

 Před školou, naše koordinátorka Erasmus Plus Milena Kmochová a její italský protějšek - paní Maria Grazia Alossa. Rovněž vyučuje anglický jazyk.

550

 

Naposledy změněno úterý, 02 duben 2024 09:13

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru