• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Dějepis

Členové předmětové komise

Jméno a příjmenítelefone-mail
Mgr. Milan Šonka412 704 143Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Pavla Adamová412 704 136Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Iva Jeníčková412 704 155Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lukáš Lanč412 704 141Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Luboš Chmel412 704 147Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Jana Fléglová412 704 143Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

O předmětu

Ve všech ročnících víceletého i čtyřletého studia vyučujeme podle ŠVP, které nahradily dřívější osnovy. Stejným způsobem  jsou zpracovány i tematické plány volitelných seminářů z předmětu dějepis. Školní vzdělávací plány jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.

Dějepis je vyučován v 1. - 7. ročníku víceletého a 1. - 3. ročníku čtyřletého gymnázia s dotací 2, v posledním roce pak 3 vyučovacích hodin týdně. V posledním ročníku studia je pravidelně vypisován dvouhodinový volitelný předmět Dějepis a výběrový Dějepisný seminář, oba orientované na prohloubení dějepisného učiva a seznámení se s dějinami děčínského regionu. Zájemcům o dějiny umění je určen volitelný dvouletý seminář, který vhodně doplňuje základní informace  z povinné výuky.

Maturitní zkouška se skládá nejen z odpovědí na maturitní otázky, její součástí je i práce s historickými dokumenty a historickými pojmy, které u každé otázky prověřují všestrannou připravenost studenta napříč maturitními okruhy. Maturitní okruhy jsou umístěny na školním serveru www.gymnaziumdc.cz.

V rámci předmětu se konají pravidelné regionální exkurze pro žáky nižšího gymnázia (Českolipsko, Litoměřicko, Teplicko, České středohoří), v primě žáky seznamujeme v rámci projektového dne s významnými institucemi a stavbami ve městě. Pro studenty vyšších ročníků připravujeme výběrové exkurze, jejichž obsah se prolíná s českým jazykem. Škola umožňuje studentům zapojit se také do školních dějepisných aktivit, nabízíme účast na odborných přednáškách, zprostředkováváme akce jako Letní škola historie, pořádaná FF UJEP, přípravné kurzy FF UJEP apod. Studenti nižšího gymnázia se pravidelně zúčastňují soutěží z oboru historie, např. Dějepisné olympiády nebo reginálních soutěží (Poznej své město, Historie a současnost Děčínska).

Ve spolupráci se studenty posledních ročníků tradičně připravujeme projektový den s rozmanitou historickou náplní, ovšem společným tématem - Nesvoboda v našich dějinách.

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru