DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    Dne 20.12.2022 od 16:00 hod. se v prostorách školy uskuteční Vánoční odpoledne pro rodiče, více informací obdržíte prostřednictvím IS Bakaláři.

VÝMĚNNÝ POBYT VE FRANCOUZSKÉM NANTES

OCHUTNÁVKA ÚSTŘIC, STOUPAJÍCÍ HLADINA OCEÁNU NEBO VÝUKA VE
FRANCOUZŠTINĚ... NEJEN TO ZAŽILI NAŠI STUDENTI NA VÝMĚNNÉM POBYTU VE
FRANCOUZSKÉM NANTES ...(více zde)

Francie

Společenskovědní seminář

Ve čtvrtek 24.11. pořádali studenti společenskovědního semináře v prostorách naší školy krásnou akci pro sdružení Krůčky. Tato organizace složená z dobrovolníků se již řadu let věnuje handicapovaným dětem a jejich rodinám. Studenti si nejdříve v hodinách psychologického semináře osvojovali teoretické znalosti vývojových poruch, studovali různé druhy terapií, aby pak sami mohli vhodně připravit program pro tyto děti. V tělocvičně gymnazia pak nabídli dětem jednotlivá stanoviště, která jim umožňovala vyzkoušet si prvky ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, ale také canisterapie. Akce se velice vydařila a my všem účastníkům moc děkujeme ??

Mgr. Anežka Dubnová

 krucky

Během výuky přírodovědných oborů připravujeme budoucí lékaře, přírodovědce, laboranty nebo technology. A proto se snažíme představit jednotlivé disciplíny studentům v praxi.

Skupina studentů biologického semináře ze třetího ročníku navštívila radiodiagnostické oddělení Nemocnice Děčín. Během příjemného setkání s MUDr. Klárou Sýkorovou, absolventkou naší školy, se studenti seznámili s jednotlivými typy přístrojů, dozvěděli se, jak zobrazuje rentgen a v čem spočívá přínos i rizika CT. Mohli zhlédnout modelové vyšetření ultrazvukem a seznámili se s příklady diagnóz, které se indikují na radiodiagnostickém oddělení.

Za ochotu a vstřícnost moc děkujeme paní doktorce a vedení radiologického oddělení.

RNDr. Dana Šonková

CT

Nabídka DKGD na prosinec 2022

Dne 15. prosince představí Severočeské divadlo Ústí nad Labem světoznámý muzikál My Fair Lady, který velmi vhodně doplňuje středoškolskou látku. V Děčíně uváděný muzikál totiž vznikl na námět spisovatele G. B. Shawa, který ve své hře Pygmalion ztvárnil příběh o proměně obyčejné květinářky Lízy Doolittlové v sebevědomou a kultivovanou dámu. Archaičtější podobu příběhu asi budete znát z Ovidiových Matamorfóz nebo z modernějšího zpracování ve filmové podobě jako Pretty Woman.

Lístky závazně (100 Kč za představení) objednávejte do úterní velké přestávky (6. prosince) u mne nebo p. prof. Křížové v kabinetu ve třetím patře. Žlutě označená představení doplňují výuku.

Mgr. Milan Šonka

dp

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 přednášel v hodinách anglického jazyka náš absolvent Tomáš Martínek, který vystudoval softwarové inženýrství na University of Leeds v Anglii, kde i momentálně žije a pracuje pro Hewlett Packard Enterprise Bristol. Během přednášky dostali naši žáci rovněž prostor na otázky. Tomáš vystřídal mnoho témat, promluvil o výhodách a nevýhodách studia v zahraničí, o nástrahách anglické výslovnosti, o svém studijním programu a typu bakalářské a magisterské práce, o životě v Anglii a "anglické" povaze, o pracovním pohovoru pro HP, finančních záležitostech a práci v softwarovém oboru, o umělé inteligenci, o dnešní módě a dress codu ve firmách v Anglii a o jídle.

Martinek

Jsme velmi potešeni, když se nám ozývají naši úspěšní absolventi a jsou ochotni se podělit o své zkušenosti a zážitky se současnými studenty naší školy. Přednášky Tomáše Martínka byly velmi inspirativní.

Šárka Opatová

Strana 1 z 50

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru