• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro uchazeče přijímacího řízení v roce 2023/24: Místo konání přijímací zkoušky neovlivňuje pořadí škol uvedené na přihlášce.

Výsledky přijímacích zkoušek pro 4leté naleznete zde.

Výsledky přijímacích zkoušek pro 8leté naleznete zde.

Ve spolupráci s americkým centrem Ústí nad Labem jsme 3. května zorganizovali přednášku o studiu a životě v USA, jejímž hlavním cílem bylo inspirovat studenty 3. ročníků a rozšířit jejich obzory. Anglická přednáška byla vedena Toddem Jurkowskim, americkým diplomatem s českými kořeny, který studentům představil svou práci, důležitost mezinárodních vztahů a zaměřil se také na nutnost digitální gramatonosti, protože právě dezinformace mohou (nejen) mezinárodní vztahy lehce narušit. Pana Jurkowskiho dále doplnily Ani Petrak, koordinátorka činnosti námi zpřáteleného amerického centra, a Hani Hurtová, poradkyně z Fulbrigtovy komise. Ani Petrak představila blíže americké centrum a jím nabízené služby, jako např. přístup k americké literatuře, přednášky od odborníků na aktuální témata v americké společnosti, nebo také „chlupátek“ (konverzace s anglicky plynně hovořícím kocourem). Hani Hurtová pak prezentovala americké nadace, které pro studenty otevírají možnosti výjezdu do zahraničí – ať už na střední nebo vysokou školu, jako au pair, nebo na tzv. „work and travel“. 

Naši třeťáci aktivně spolupracovali se všemi hosty a na pana Jurkowskiho měli nemálo zajímavých dotazů, hlavně ohledně problému „automative cities“ (tj. měst, která z velké části svou strukturu nepodporují jinou dopravou než tu osobním automobilem), nošení zbraní do škol nebo také zdravotního systému, kde úspěšně vedli diskuzi, když došlo na srovnávání se systémem českým.

Přejeme si, aby se alespoň část inspirace, kterou získali studenti 3. ročníků, přenesla i na další, kteří se do auly již nevešli. Proto na nástěnce naproti kabinetům angličtiny ve 2. patře můžete nalézt propagační materiály od našich hostů, které snad navedou všechny zájemce správným směrem. 

Po mnoha letech jsme mohli naši školu reprezentovat na celostátní úrovni. Ve dnech 22.-26. dubna 2024 se konalo v Olomouci Ústřední kolo Biologické olympiády kategorie A, Markéta Brůnová, studentka septimy naší školy, obsadila ve velké konkurenci 36 nejlepších mladých biologů z celé republiky 24. místo.

Moc gratulujeme a přejeme mnoho chuti a elánu do další práce.

RNDr. Dana Šonková

diplom

I v letošním roce byl v březnu 2024 zorganizován dvoudenní poznávací zájezd do Německa. Studenti 2. ročníků zavítali do hlavního města Berlína a do nedaleké Postupimi.

Program prvního dne odstartovala zastávka na bývalém hraničním přechodu mezi západním a východním Berlínem na Checkpoint Charlie, tam studenti zhlédli stálou expozici k dějinám Berlínské zdi. Následovala procházka východní částí Berlína s průvodcovským výkladem k historii a architektuře nejvýznamnějších památek, budov, ulic – Muzejní ostrov s Berlínským dómem (UNESCO), památník obětem terorismu Neue Wache, Humboldtova univerzita, Bebelplatz (připomínka pálení knih 1933), obnovený městský zámek, kde dnes sídlí Humboldtovo fórum a kde žáci navštívili vyhlídkovou terasu. Nejzajímavější částí programu dne byla objednaná návštěva Pergamonmuzea Panorama, kde byla k vidění digitální rekonstrukce Yadegara Asisi, přesněji řečeno 360° pohled na starobylé město Pergamon na západním pobřeží Malé Ásie během Dionýsova festivalu v roce 129. Den byl ukončen exkurzí dalšími vybranými lokalitami města – Häckesche Höfe (prohlídka vnitrobloků s připomenutím Anny Frankové), televizní věž, Alexandrovo náměstí, Neptunova kašna, památník Marxe a Engelse, Červená radnice, nejstarší Mikulášská čtvrť…

Druhý den začínal průjezdem kolem zbytků Berlínské zdi v podobě East Side Gallery, městskou čtvrtí Tiergarten kolem Vítězného sloupu se sochou bohyně Vítězství a kolem zámku Charlottenburg. Následovala pěší prohlídka centra s výkladem pana průvodce – budova Říšského sněmu, Braniborská brána, Památník holocaustu, architektura Postupimského náměstí, Scharounova budova Berlínské filharmonie jako součást kulturního fóra a řada dalších míst. Poslední zastávkou v Berlíně byl obchodní bulvár Kurfürstendamm v západní části města. Zde si účastníci prohlédli torzo protestantského Pamětního kostela císaře Viléma a v něm výstavu věnované historii kostela a navštívili interiér nové šestiboké budovy kostela s jeho světově proslulou modrou skleněnou stěnou.

Závěrečný půlden zájezdu byl věnován městu Postupimi. Všichni si prošli park a exteriér zámku Sanssouci. Posledním cílem výletu byla návštěva zámku Cecilienhof (UNESCO), kde byli studenti během prohlídky prostřednictvím audioprůvodce v anglickém jazyku seznámeni s historií Postupimské konference.

Celý zájezd se vydařil, náplň byla velmi bohatá a věříme, že si všichni účastníci dovezli domů spoustu zážitků.

Braniborská brána rSancoussi

Studenti gymnázia se dne 9. dubna 2024 úspěšně zúčastnili juniorské maratonské štafety v Ústí nad Labem a dokázali si zajistit druhé místo v kraji. S úžasnou kombinací odhodlání, vytrvalosti a týmové práce dosáhli vynikajícího výsledku. Celá štafeta, složená z deseti studentů (M. Navrátil, J. Nesměrák, E. Hauznerová, A. Slavík, A. Hladíková, O. Jabor, M. Pintaudi, O. Baco, A. Švajka, J. Miškovský), společně zaběhla celý maraton, což je obdivuhodný úspěch sám o sobě. V druhé polovině závodu to vypadalo na bronz, avšak díky neuvěřitelným výkonům Aleše Švajky a Jana Miškovského se podařilo ve strhujícím finále získat druhé místo v kraji.

Tento úspěch není pouze odrazem individuálního talentu, ale také vynikajícího ducha týmu a tvrdé práce, kterou studenti vložili do přípravy.

Gratulujeme studentům k jejich skvělému výsledku a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Anežka Dubnová

usti

Poslední březnové pondělí jsme se spolužáky z chemického semináře měli možnost navštívit společnost Eko Logistics v Kolíně a farmu rodiny Horákových v nedalekých Choťovicích.

V první části se nás ujal spolumajitel firmy Eko Logistics a absolvent našeho gymnázia Michal Kecl. V průběhu prohlídky kolínského provozu jsme se dozvěděli, že cesta elektroniky a jiného kovového odpadu jeho vyhozením zdaleka nekončí. Následuje komplikovaný proces mletí, třídění, čištění a nakonec rafinace všech využitelných kovů a slitin. V průběhu těchto kroků firma využívá nejmodernější metody třídění, včetně optického rozeznávání kovů, rentgenového záření a vířivých proudů. Tyto technologie původně nebyly vytvořeny pro třídění a recyklaci kovů (častěji se uplatňují v zemědělství nebo potravinářství) a pro tyto účely musely být vhodně upraveny. I na vývoji těchto metod se firma aktivně podílí. Největším šokem pro nás byl nepoměr ceny elektroniky pro spotřebitele oproti ceně elektronického odpadu a značná obtížnost některých součástek běžné elektroniky, kterou měníme každý rok. Kvůli kombinaci různých druhů plastů, kovových folií aj. se zkrátka recyklace některých součástek nevyplatí. Velmi často se stane, že po skončení výroby součástky nebo celého přístroje Eko Logistics likviduje tisíce kusů nikdy neprodaných výrobků. Kolik zbytečné energie a zdrojů tak bylo spotřebováno na jejich produkci, aniž by někdy k něčemu sloužily? V závěru se pan Kecl věnoval problematice greenwashingu a z jeho pohledu velmi obtížné a nebezpečné výrobě a recyklaci baterií elektrických aut, koloběžek a kol.

V druhé části se nás ujal zakladatel farmy v Choťovicích, pan Karel Horák. Po krátkém seznámení s historií farmy a osvětlení principů udržitelnosti, recyklace, nezávislosti a soběstačnosti nás ihned zavedl k hlavnímu bodu návštěvy – bioplynové stanici, kterou farma vlastní již několik let. Mikroorganismy v ní „krmí“ výhradně materiálem ze svých výpěstků či bioodpadem z hotelu a blízkých provozů. Vyprodukovaný bioplyn využívají především pro pohon elektrického generátoru, který zásobuje elektřinou nejen celou farmu a hotelový areál, ale i řadu 12 domů stojících v blízkosti farmy. Jelikož při činnosti mikroorganismů v bioplynové stanici vzniká i velké množství tepla, vybudovali i tepelné rozvody a v chladných obdobích vytápějí celý areál včetně již zmíněných rodinných domů. Tento komplex je tak energeticky nezávislý na vnějších dodávkách. Tekutý odpad z bioplynové stanice dále použijí jako hnojivo pro svá pole a tuhý odpad po vysušení se hodí jako stelivo pro skot nebo ho kompostují. Rostlinná výroba na farmě není určená pouze pro fungování bioplynové stanice, ale také jako krmivo pro vepře a skot. Podle slov pana Horáka je farma plně soběstačná a současné problémy s cenami obilí a dalších komodit se jich netýkají. V minulém roce navíc rozšířili farmu o vlastní jatka a zákazníci si tak mohou zakoupit kvalitní vepřové a hovězí nejen v místní prodejně, ale i v internetových obchodech. Kvalitu jejich produktů dokazuje prestižní švýcarský certifikát i naše osobní zkušenost. Kdo ochutnal burger nebo vepřovou směs v místní restauraci, nám dá jistě za pravdu.

kolin

Ve středu 3. 4. 2024 proběhlo v DDM Děčín okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z6, do kterého se probojovali po úspěšném zvládnutí úloh domácího kola i dva naši primáni – Anežka Pohořelská a Jakub Rokos. Oba si vedli skvěle, Anežka obsadila krásné 2. místo, Jakub se umístil na 4. – 5. místě.

O týden dříve se konalo krajské kolo MO ve starší kategorii Z9, kde naši školu skvěle reprezentoval Vít Brůna. V konkurenci dalších 24 žáků skončil jako úspěšný řešitel na 5. – 8. místě.

Všem našim účastníků MO gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Pramen pod Vltavou je název jedné z básní studentky C4. A Doroty Poklopové, která získala

2. místo v XXVI. ročníku Literární ceny Vladimíra Vokolka 2023. 

 „Dorotiny básně jsou spíše takové asociativní řetězy, bez větší sevřenosti a ukotvenosti k čemukoli, roztěkané a vláčené tu zvukomalbou, tu rýmem. Každopádně o řemesle básnickém autorka leccos ví, což je fajn začátek.“ Tak zhodnotila básně členka poroty Kateřina Tošková.

 K tomuto úspěchu Dorotě gratulujeme.

Během března 2024 pořádala Obchodní akademie a jazyková škola v Ústí nad Labem krajská kola olympiád v cizích jazycích. Všechny na naší škole vyučované jazyky tam měly své zastoupení.

ANGLIČTINU reprezentovala vítězka okresního kola Ester Parohová z V6.A, v krajském kole se umístila na 6. místě. Poprvé mělo naše gymnázium zastoupení i ve ŠPANĚLŠTINĚ. Alžběta Plachá z V4.A vybojovala v kategorii pro nižší gymnázia krásné 3. místo. Kategorii pro střední školy uhájila Kateřina Čičáková z C2. C na 6. místě. NĚMČINU již tradičně zastupovala Emma Paldusová z V7.A, rovněž vítězka okresního kola, v kraji obsadila těsné 2. místo a je náhradnicí do celostátního kola. Za FRANCOUZŠTINU škola vyslala Emmu Takamtsu z V3.A za nižší kategorii a Soňu Šípalovou z V5.A za starší kategorii. Děvčata obsadila zaslouženě 5. a 7. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                              Mezi plánované vzdělávací mobility v naší 5-leté Akreditaci Erasmus Plus patří i ty žákovské. Chceme, aby naši žáci měli možnost učit se v Evropě a komunikovat v cizím jazyce, jež se učí, i v autentickém kontextu. Mimo rozvoje jazykových kompetencí, myslíme i na osobnostní rozvoj žáků a samozřejmě získávání vědomostí z různých oblastí jako zeměpis, historie, dějepis, politika a současný život, umění, kultura, ekonomie, atd. To vše správně naplánovaná mobilita v sobě nabízí a věřímě, že je vynikající vzdělávací příležitostí pod záštitou a podporou Erasmus Plus programu.

                             V rámci prvního projektového období naší Akreditace Erasmus Plus organizujeme s podporou grantu týdenní reciproční hostitelské mobility 2 skupin žáků třetího ročníku - ze tříd C3.A. C3.B, C3.C a V7.A. Shodou okolností obě mobility jsou do nových italských partnerských škol, na něž zajistili kontakty naši pedagogové, kteří se v minulých projektech seznámili s italskými kolegy právě na kurzech Erasmus Plus pro učitele a nyní se jim povedlo domluvit a zajistili náročnou organizaci těchto žákovských mobilit. Na obou mobilitách je 2 členný pedagogický doprovod, každý výjezd má pro žáky stanoveny  vlastní vzdělávací cíle, některé, jako zlepšování komunikačních dovedností v anglickém jazyce v autentických situacích, jsou společné.

 

Ve dnech 5. až 14.3. proběhla první skupinová mobilita: 17 žáků z C3.B, C3.C a V7.A, v doprovodu vyučujících aj a koordinátorek programu Erasmus Plus Mileny Kmochové a Šárky Opatové. Destinací této vzdělávací mobility byla naše nová partnerská škola Liceo Scientifico "Marie Curie" (web školy), která se nachází ve městě Pinerolo. Toto město leží v severoitalském regionu Piemont, blízko Turína. 

Pro úvod, jak jsme "přišli" k této nové partnerské škole. Kontakt jsme získali přes vyučující aj Šárku Opatovou, jež studovala s paní učitelkou angličtiny a koordinátorkou Marií Grazií Alossou na kurzu ICT FOR EDUCATION v roce 2016 v Bell Teacher Campus v koleji Homerton v univerzitní Cambridgi. Paní učitelka Alossa se nám ozvala, že mají zájem o projekt mobility žáků a my také plánovali studijní mobilitu pro žáky třetího ročníku, takže jsme se několikrát sešli online na videokonference i s vedoucími koordinátory jejich školy a nakonec se úspěšně dohodli. Mobilitu od minulého srpna vyučující začaly, společně s Milenou Kmochovou, vyučující aj a třídní C3.B,  organizovat. Zde je vidět, že vysílat učitele na vzdělávací kurzy i za účelem networkingu má smysl.

Kontakt našich a italských žáků před mobilitou: Čeští žáci natočili videa, kde se představili. My je poslali do Itálie. Italští žáci nám poslali video pozdravy. Paní učitelka Maria Grazia je dala do hostitel-host dvojic, my jim poslali i emaily našich žáků a oni už začali komunikovat sami.

Cíle a program mobility:

CÍLE: učit se v Evropě / rozvoj jazykových kompetencí v anglickém jazyce / rozvoj kompetencí mezikulturního povědomí / navázání kontaktů s italským vrstevníky - pobyt v rodině hostitelského žáka / získání základních italských slovíček a frází

UČEBNÍ AKTIVITY:

 • MILÁN - historie a dnešek města, slavná katedrála, architektura nákupního centra Galerie Viktora Emanuela, Leonardo da Vinci, jeho život, dílo
 • Po nočním přejezdu autobusem do města, žáci absolvovali interaktivní lekci o Miláně příme na střeše slavné Kaderály Narození Panny Marie, podívali se i dovnitř tohoto slavného Dómu. Poté si prohlédli nákupní Galeriii Viktora Emanuela od architekta Mengoniho. Následoval prohlídka s anglickým výkladem o životě a díle Leonrada Da Vinci v inovativním muzeu a výzkumném centru WORLD OF LEONARDO DA VINCI. Byl čas si prohlédnout i okolí těchto památek. Odpoledne pak vyrazili vlakem Trenitalia do Turína a odtud do Pinerola.
 • PINEROLO - žáci byli přivítání svými hostitelskými italskými protějšky na nádraží - měli pro ně dokonce nachystané uvítací cedule s jmény, což bylo milé. Během týdne pak probíhaly různé společné učební aktivity a individuální víkendový program s hostitelskými rodinami. Naše vyučující měly víkendový program od italských vyučujících.

- Interaktivní přednášky českých žáků - Naši žáci si připravili interativní hodiny pro 8 tříd lycea, tématem byla ČR, náš, region, škola, ochutnávka českých potravin/pití. Cvičili si tak jazykové, prezentačn a digitální kompetence.

- Hodiny konverzace v anglickém jazyce - Seznamovací aktivity naplánovala Marie Grazie Alossa tak, aby se každý seznámil se všemi 17 italskými žáky.

- Prohlídka centra města PINEROLO - Prováděli nás v aj žáci dobrovolníci, kteří patří pod UNESCO YOUTH. Byli jsme rozděleni na 2 skupiny, zazpívali jsme si v místním kostele italské písně jako Bella Ciao /nikdo tam nebyl/.

- Vyučovací hodiny v italské škole - Žáci absolvovali praktické laboratorní práce - V biologii s místním veterinářem vnitřní orgány prasete - zopakovali si tím orgány člověka, měli mozžnost si všechny orgány i osahat, samozřejěm v rukavicích. Dále sestavovali elekrické obvody v hodinách fyziky.

- Lekce na AI - Vyučující z lycea si pro nás připravil pozoruhodnou interaktivní lekci týkající se AI a jazyka, jež rozhodně vedla k zamyšlení se. Představil nám amerického profesora Johna Searla, který se zabývá filozofií jazyka, a i AI. Viz Chinese Room argument.

- Folklorní tanec OCCITANE - Žáci pod vedením lektorky, i za účasti učitelů, získali základy místního folklorního tance a jeho prvků. Tančilo se na nádvoří před školou, protože se udělalo nádherné, skoro letní, počasí.

 • TURÍN - Prohlídka města s průvodcováním od italských žáků / Národní muzeum kinematografie / Věž Mole Antonelliana s výhledem na Turín a okolí / Výstava Svět Tima Burtona
 • PRAGELATO - biatlon - střelba nácvik, procvičování běžek

Moc bychom chtěli poděkovat všem italským žákům a jejich rodičům za hoštění našich žáků a učitelům za skvěle připravenou organizaci celé mobility.

INSTAGRAM PROJEKTU - foto ve stories INSTAGRAM ERASMUS PROJEKTU NAŠÍŠKOLY

 66 PHOTO TOGETHER

Přivítání italskými žáky na nádraží v Pinerolu, kam jsme dorazili z Turína, respektive Milána.

19

Střecha

katedrály v Milánu. P90 OUR SCHOOLS BUILDING

Žáci si připravili pro různé třídy italských žáků interaktivní hodiny o naší zemi, regionu, škole, kultuře, ...

329 GREAT WEATHER AND NO ONE HAS BEEN SHOT LUCKY US

70 AT THE SCHOOL

 Před školou, naše koordinátorka Erasmus Plus Milena Kmochová a její italský protějšek - paní Maria Grazia Alossa. Rovněž vyučuje anglický jazyk.

550

 

Strana 1 z 59

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru