• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Opravné ročníkové zkoušky proběhnou 27.8. a 30.8.2024 od 09:00.

Český jazyk

 

Členové předmětové komise

Jménotel. čísloe-mail
Mgr. Milan Šonka 412 704 143 msonka(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Pavla Adamová 412 704 136 padamova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Markéta Bednářová 412 704 147 mbednarova(zavinac)gymnaziumdc.cz
PaedDr. Hana Brádková 412 704 132 hbradkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Luboš Chmel 412 704 147 lchmel(zavinac)gymnaziumdc.cz
Klára Křížová 412 704 143 kkrizova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Regina Marková 412 704 136 rmarkova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D. 412 704 141 hpejcochova(zavinac)gymnaziumdc.cz
Mgr. Jana Fléglová 412 704 143 jfleglova(zavinac)gymnaziumdc.cz

 

Charakteristika předmětu

Vyučující českého jazyka a literatury postupují při výuce českého jazyka, slohu a literatury podle ŠVP (školního vzdělávacího programu) zpracovaného na základě Rámcových vzdělávacích programů a Katalogu požadavků k maturitní zkoušce. Tematické plány ŠVP stanovují časové rozvržení učiva, především pak cíle, které jsou sledovány výukou jednotlivých tematických celků. Součástí výuky jsou exkurze do divadel, Národní galerie i do míst literárněhistoricky zajímavých, rovněž tak besedy se známými literáty či autorská čtení. V kvartě si žáci mohou zvolit  rozšiřující seminář cvičení z českého jazyka, ve 3. ročníku/septimě předmět komunikace a mediální výchova a ve čtvrtém ročníku/oktávě jazykově-literární seminář.

Součástí práce češtinářů je i péče o studenty, kteří se o mateřský jazyk či literaturu zajímají nad rámec svých školních povinností. Skvělých výsledků dosahují v Olympiádě v českém jazyku, často se v obou kategoriích probojují do krajského, případně republikového kola. Skvělých výsledků dosahujeme v soutěži SOČ, dlouhodobě  patříme mezi nejúspěšnější školy v kraji. Výborné výsledky mají i naši recitátoři. 

Literárně zaměřeným studentům předmětová komise zprostředkovává bohatou nabídku  účasti v nejrůznějších literárních soutěžích či absolvování odborných seminářů. V roce 2012 byl založen Divadelní klub Gymnázia Děčín (DKGD). Na základě dohody s Městským divadlem v Děčíně a Spolkem rodičů při Gymnáziu Děčín mohou studenti využívat výrazné slevy na vybraná představení divadelní. Obdobně zajišťujeme ve spolupráci s kinem Sněžník i slevy na vybraná filmová představení v rámci Filmového klubu Gymnázia Děčín. Pravidelně na naší škole pořádáme den poezie, studenti své dovednosti prokazují při přípravě projektového dne, který bývá zaměřen na projevy totality v naší historii. 

Tradičně výrazným počinem studentů a češtinářů bývalo pořádání Akademie, naplňující hlediště Městského divadla. 

Kabinet českého jazyka úzce spolupracuje s výborně vybavenou školní knihovnou. V knihovně a počítačové učebně je studentům k dispozici výukový program, který mohou využívat při procvičování vybraných jazykových jevů.

Používané učebnice

Nižší gymnázium:

 • Český jazyk 6, 7, 8, 9 z nakladatelství Tobiáš
 • Čítanky 6, 7, 8, 9 z nakladatelství Fraus   

Vyšší gymnázium:

 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ z nakladatelství Didaktis (od 1. ročníku 2019) + pracovní sešit
 • Literatura pro střední školy (4 sešity) - Vladimír Prokop
 • Čítanka k Literatuře v kostce
 • Nová literatura pro SŠ z nakladatelství Didaktis (od 1. ročníku 2019) + pracovní sešit
 • Pravidla českého pravopisu (s doložkou MŠMT)

 

 

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru