• Projektový den
    Projektový den
  • Kariérní den
    Kariérní den

DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Důležité sdělení!
    V pondělí 29. května 2023 od 16:30 proběhne na děčínském zámku slavnostní předávání maturitních vysvědčení žákům gymnázia C4.A, C4.B a V8.A.  

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyku

V pondělí 6. března 2023 proběhlo okresní kolo soutěže v anglickém jazyku. Žáci absolvovali písemný test složený z poslechu, čtení, slovní zásoby a gramatiky. Následoval pohovor s tříčlennou komisí učitelů anglického jazyka z různých gymnázií. V kategorii I. A pro primu a sekundu obsadili 1. a 2. místo žáci naší školy, Andrea Barillová a Timotej Tupec z V2.A. O organizaci okresního kola kategorie II. B pro tercii a kvartu se zasloužili naši učitelé anglického jazyka. Nela Hořejší z V3.A obsadila 3. místo a Adriana Hladíková z V4.A skončila na 7. místě. V nejstarší kategorii III. A zaskočil za chybějícího vítěze školního kola student z C3.C Karel Mrazík a v silné konkurenci vybojoval pěkné 4. místo.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu a používání anglického jazyka.

Aj olymp
 

Fyzikální přednáška – technologická gramotnost

Ve čtvrtek 23. února 2023 se studenti tříd C2B a C2C zúčastnili fyzikální přednášky, která se týkala technologické gramotnosti. Přednáška probíhala čtvrtou, pátou a šestou vyučovací hodinu v aule ve třetím patře. Pro studenty bylo připraveno celkem 6 témat. Mluvilo se o emisi skleníkových plynů, elektromobilitě, umělé inteligenci, IoT, 5G a kyberbezpečnosti. Po celou dobu byla promítána interaktivní prezentace s obrázky, která tvořila oporu výkladu. Studenti si rozšířili obzory například v těchto tématech:

Vývoj světové teplotní anomálie, problematika globálního oteplování, Green Deal, uhlíková neutralita, porovnání elektromobilů s automobily se spalovacím motorem, bližší seznámení s elektromobilitou – její výhody a nevýhody, umělá inteligence, algoritmy, Carebot, IoT – chytrá domácnost a zjednodušení lidských povinností v budoucnu, 5. generace, kyberbezpečnost – ochrana před digitálními napadeními a další.

Za aktivitu studenti získávali sladkou odměnu a nechyběl ani závěrečný Kahoot. Otázky v Kahootu shrnovaly zmiňované informace. Tři studenti, kteří dosáhli nejlepšího skóre, byli oceněni. Vítězové si mohli vybrat něco z merche, který přednášející přinesl.

Přednáška byla zajímavá a obohacující. Žákům se dostalo nových informací.

IMG 2518

Chemická olympiáda

V pondělí 6. března 2023 se na naší škole, již tradičně, konalo okresní kolo chemické olympiády nejmladší kategorie D. Soupeřit přijelo 8 soutěžících z různých škol děčínského okresu. Studenti našeho gymnázia vybojovali první dvě místa. Jan Smrž (V4A) se umístil na 1. místě a Jakub Valenta (V4A) obsadil 2. místo. Blahopřejeme  jim k pěkným výsledkům a děkujeme za  vzornou reprezentaci školy. Popřejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Jana Horáková

OL CH

Kariérní vzdělávání 3. ročníků

Po praktické části kariérního dne, kdy se studenti 3. ročníků na konci ledna připojili k maturantům a absolvovali setkání s našimi bývalými absolventi studující nejrůznější školy a obory, následovala 20. února 2023 přednáška kariérních poradkyň z Úřadu práce ČR z kontaktního centra v Děčíně, paní Mgr. Michaely Houdové, Bc. Šárky Hlaváčové, Jany Červeňákové, Michaely Gaherové a Hany Bartáčkové. Studentům bylo představeno Informační a poradenské středisko na ÚP, byli seznámeni s možností profesní diagnostiky formou testování COMDI. Pokračování...

Karlovarský skřivánek

Dne 21. 2. proběhlo v děčínském Domě dětí a mládeže městské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Gymnázium Děčín reprezentovaly Jindřiška Takáčová (V1.A), Ema Takáčová (V2.A) a Klára Němcová (V3.A), které se přihlásily do kategorií neškolený sólový zpěv a duo. Jindřiška s Emou si v kategorii duo odnesly 3. místo. Ema získala 3. místo v kategorii sólový zpěv, díky čemuž postoupila do státního kola. Všem třem studentkám moc děkujeme za účast.

 skřivan

Strana 6 z 58

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru