• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

OTMH PROJEKTOVÝ DEN VE ŠKOLE

29.6. byl projekt OTMH  představen všem doplněním prostoru Erasmus corner v druhém patře nástěnkou s body z Google mapy, kterou žáci v mezinárodních týmech vytvořili po absolvování expedic během mobility u nás v Děčíně.

A v aule proběhla přednáška o projektu, které se účastnili všichni tři koordinátoři: Milena Kmochová, Šárka Opatová a Jarislav Peřka - a to za učitele a za žáky pracující v projektu: Anna Mrázová a Alena schmidtová.

Alena např.pohovořila o komunikaci v anglickém jazyce s partnerskou portugalskou studentkou a jejími rodiči, o používání překladče v mobilu, o výhodě, když vaši rodiče hovoří anglicky a hostíte studenta. Portugalská studentka velmi ocenila, že mi mohla s Aleninými rodiči popovídat. Alena dodala, že zaznamenala, že portugalská rodina žila skromněji než my, ovoce pro ně bylo poměrně drahá záležitost. Také řekla, že byli velmi ohleduplní.

Anna pohovořila např. o nizozemské partnerské škole v Hengelu, která je velmi moderní, má prosklené učebny a výborně vybavené ICt učebny. Celý týden hodnotila jako skvěle zorganizovaný ze strany Nizozemců.

Přednášky se zúčastnila i ředitelka školy Lenka Holubcová. Na fotografii s přednášejícími studentkami z projektu OTMH.

Koordinátor projektu, učitel biologie a chemie, Jaroslav Peřka před nástěnkou, kam připravil k prohlédnutí body z Google mapy projektu.

Koordinátorka Milena Kmochová, učitelka anglického jazyka, hovořící o prjektu ke kolegům.

Ve čvtrtek 16.6. se vydali učitelé, žáci a jejich rodiče, kteří se podíleli na projektu Off The Main Highlights, na Mariánskou louku. Přišla i ředitelka školy Lenka Holubcová, která je vedoucí projektu.

Od 18:00 do zhruba 20:30 proběhlo:

- představení bodu mariánská louka - její historie od středověkého královského města, které tu stávalo, až po dnešek - "z louky na louku"

- zavzpomínnání na počátky našeho projektu, hledání partnerských škol do projektu, covid komplikace

- shrnutí aktivit a mobilit

- promluvy učitelů, žáků a rodičů

- předání certifikátu o účasti v projektu žákům z kroužku Erasmus Plus Club

- společná fotografie

- piknik

 

Bylo to moc hezká závěrečná expedice spojená se slavnostním zakončením na jednom z našich bodů a jsme rádi, že jsme se mohli sejít. Byla to radost. 

 FOTOGRAFIE ZDE: https://drive.google.com/drive/folders/1uSBaEMRkpSFVrrejGyl7_Q5FgMexkOav?usp=sharing

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus pogramme of the European Union

 

Poslední mobilita projektu OFF THE MAIN HIGHLIGHTS proběhla u nás, hlavní organizující školy, od pondělí 30.května do neděle 5.června 2022. Sjelo se nám sem tradičně po třech učitelích a pěti žácích z Litvy, Nizozemí a Portugalska. Patnáct zahraničních žáků - hostů - pobývalo během celého týdne v hostitelských rodinách našich třinácti žáků, kteří se předtím jako hosté účastnili jedné nebo dvou mobilit u našich partnerů.

Program točící se kolem poznávání míst mimo hlavní turistické trasy, tedy "off the main  highlights", byl orientovaný na zeměpis, bilogii, dějepis, architekturu, kulturu. Byl rozdělen na DEN DĚČÍNA/ DEN ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ / DEN LABSKÉHO KAŇONU / DEN ČESKÉHO ŠVÝCARSKA / DEN VYTVÁŘENÍ GOOGLE MAPY A FERRATY. Během provázení našimi žáky a učiteli si zahraniční žáci zapisovali do deníku, který jsme jim vyrobili a také probíhaly teambuildingové aktivity a natáčely se videorozhovory, společný tanec a dramatické scénky. Jako kulturní zkušenost bylo připraveno opékání buřtů u kolegyně Kmochové na zahradě a žáci v lese v  Malé jedlcepřipravili pro zahraniční kamarády noční stezku odvahy.

Během prvního dne aktivit úterý jsme se vypravili s našimi zahraničními hosty k různým bodům v Děčíně, vše odstartoval ranní výstup na vyhlídku na Pastýřskou stěnu, kde bylo oficiální zahájení projektu a přivítání všech účastníků. Na Mariánské louce proběhly seznamovací hry a po obědě ve školní jídelně hledání pokladu v mezinárodních týmech.  Během hledání pokladu v mezinárodních týmech žáků pomocí aplikace Action Bound, naši učitelé vzali zahraniční učitele na Pravčickou bránu, což byl asi první náročnější výšlap týdne a poznání zdejších pískovcových skalních útvarů. Nezapomeneme, když portugalská učitelka Rosa zazpívala písně Faudo přímo nahoře u restaurace.Odpoledne žáci prováděli po bodech v Děčíně, např. k řopíkům, bývalému chudobinci u kostela Sv.Kříže, nebo Staroměstskému mostu.

Ve středu se celá výprava vydala do Zubrnic, kde ve staré škole došlo i na fyzické tresty. Po řízku u Pernekrů se vyrazilo do lesa na Bukovou horu (683 m.n.m) , čedičovou dominantu Verneřického středohoří, kde jsme se zastavili u ruin bývalých německých osad, anpř. Maueršína nebo Velkých Stínek. Po náročném výšlapu jsme se pokochaly výhledem na Humboldtově vyhlídce, kde jsme si povídali i o mohutném zdejším vysílači. Poté se jelo do kostela v Malé Jedlce, kde jsme si vyslechli od místního kronikáře pana Dočekala povádání o historii a velké potěšení vzbudilo u žáků možnost zahrát si na kostelní varhany. Mezi našimi týmy se vynořilo několik hudebních talentů! Na zahradě u paní učitelky Kmochové byla kulturní zkušenost - opékání špěkáčků na ohni a večer si naši žáci připravili pro zahraniční kolegy další českou kulturní zkušenost a to cestu odvahy.

Čtvrtek byl dnem raftingu na naší krásné řece Labi, kde po cestě bylo hned několik Google pointů, např. Svatý Vojěch a živočichové jako bobr nebo volavka. Odpoledne žáci strávili v Ústí nad Labem.

Páteční program byl dnem Českého Švýcarska. Všichni se rozdělily na 3 týmy a vyrazili směr Dolský Mlýn ze Srbské kamenice, Růžové a Mezní Louky. Na Dolském Mlýnu bylo malé historické povídání a týmové soutěže v hledání zlata v řece Kamenici a závod vlastnoručně postavených vorů.

Poslední den programu - sobota - byl věnován práci na počítači a výstupech této týdenní mobility - ve škole žáci pracovali na Google pointech do projektové mapy, přečkládali texty z aj do národních jazyků, nahrávali fotografie, videa. Odpoledne byla na programu pro zájemce děčínská Via Ferrata. Slavnostní zakončení proběhlo u společné večeře, kde byly předýny účastníkům ze zahraničí certifikáty.

.................................................................................

Děkujeme

+ za organizaci mobility učitelům: Mileně Kmochové, Jaroslavu Peřkovi a Šárka Opatové.

+ za pomoc při organizaci, práci během mobility a hoštění zahraničních žáků našim členům kroužku Erasmus Plus Club. Jsou to: Mrázová, Schmidtová, Tschakertová C2.B, Prokeš, Rusnáková, Žáčková C2.C, Faugner, Hrabě, Prchlíková, Skálová, Štechová V6.A, Křivánek C3.B a již absolventovi Kryštofu Kanive.

+ za pomoc při organizaci Lence Holubcové, Jitce Němcové a Olze Česnekové.

+ za přijetí prezentujících žáků v hodinách kolegům: Kláře Křížové, Lucii Frajsové, Martinu Kolářovi, Dáše Tvrdíkové, Mileně Kmochové a Šárce Opatové.

 

Co-funded by the Erasmus Plus Programme of the European Union.

V pondělí večer 30.května do Děčína dorazí učitelé a studenti z našich partnerských škol: Battafs Lyceum, Kauno Roku Gymnazija a Escola Básica Secundária de Vilela.

Během týdenní mobility u nás, která je posledním výjezdem v rámci projektu OTMH, absolvují žáci a učitelé naplánované expedice, teambuildingové aktivity, kulturní zážitky a ve čtvrtek vystoupí se svými interaktivními přednáškami v anglickém jazace ve vebraných hodinách.

Žáci budou bydlet v hostitelských rodinách u našich žáků.

Na přípravě celého týdne pracovali žáci z kroužku Erasmus Plus - z tříd C2.B, C2.C, V6.A, C3.B a C4.B: Anna Mrázová, Alena Schmidtová, Barbora Tschakertová, Šimon Prokeš, Nikola Rusnáková, Barbora Žáčková, Pavel Faugner, Vítek Hrabě, Bohdana Prchlíková, Anežka Skálová, Ema Štechová, Adam Křivánek a Kryštof Kanive. 

a vyučující Milena Kmochová, Jaroslav Peřka a Šárka Opatová.

Š.O.

Co-funded by the Erasmus Plus programme of the European Union

SPLNĚNY VŠECHNY MOBILITY NA KURZY NA ŠKOLSTVÍ

Do března 2022 se nám úspěšně povedlo absolvovat zbývající týdenní kurzy na školské systémy a máme tuto část projektu BE In splněnu. vyzrály jsme nad covidem:) Respektive jsme velmi rádi, že se povedlo splnit všechny plánované výjezdy.

Olga Česněková, učitelka anglického jazyka a zeměpisu, vyjela na Island na podzim 2021. Kurz o jarních prázdninách absolvoval i kolega Martin Kolář, učitel It a anglického jazyka. /Kurz byl náhradou za kv§ůli covidu několikrát zrušené Norsko./

O jarních prázdninách vyjeli na kurz o estonském vzdělávacím systému "Co stojí za vynikajícími PISA výsledky Estonska" do Tallinu , vyučující anglického jazyka Milena Kmochová a Šárka Opatová.

Naše absolventka, a nyní nová kolegyně, Dagmar Tvrdíková, učitelka německého a anglického jazyka, vyjela studovat německý školský systém do Berlína v březnu.

Všechny kurzy obsahovaly semináře, přednášky, exkurze, a také návštěvy různých typů škol a vzdělávacích zařízení v daných zemích. Naši učitelé rovněž spolupracovali s kolegy z jiných evropských zemích během kurzu.

Fotografie najdete na instagramu našeho projektu BE IN: https://www.instagram.com/bein_gymnaziumdc/

Strana 2 z 10

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru