• Kariérní den 2024
  Kariérní den 2024
 • Projektový den 2024
  Projektový den 2024
 • Berlin 2024
  Berlin 2024

DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • -
  Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a primy v roce 2024/25: Schůzka s rodiči žáků primy se koná 17.6. od 16:30 hod. Schůzka s rodiči žáků čtyřletého studia se koná 18.6. od 16:30 hod.  

Erasmus + : B2 SUPPORT - 2018-2020

 

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: B2 Support / Podpora B2

 

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj, a to jazykový i metodický, aby jsme mohli zajistit kvalitní výuku pokročilých studentů úrovně B2. Zaměřujeme se na zlepšení a celkové zaktivizování jazyka našich učitelů angličtiny.

Škola plánuje vyslat čtyři vyučující anglického jazyka na kurz jazykový do Velké Británie a dále Irska. Tyto 14-denní mobility se uskuteční na podzim 2018. Učitelé budou během školního roku ve studiu pokračovat na hodinách s rodilým mluvčím.

Během letních prázdnin 2019 pojedou tito čtyři vyučující na kurzy zaměřené na metodologii výuky anglického jazyka v pokročilých skupinách/pro středoškolské učitele. Opět do Velké Británie.

Nově nabyté znalosti a metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA101-047551

začátek projektu: 1. června 2018

konec projektu: 31. ledna 2020

 

V tomto roce uspělo se žádostmi o grant v Eramsu+ KA1 40 % žadatelů. Jsme velmi rádi, že naše škola byla mezi schválenými žádostmi. O průběhu projektu B2 Support Vás budeme informovat na stránkách naší školy. Stejně jako v minulém a velmi úspěšném projektu IPZVAJARES, který byl ohledně zaměřený na ICT, drama a literaturu v hodinách anglického jazyka, chystají učitelé instagramové deníky z kurzů.

O minulém projektu IZVAJARES zde: https://gymnaziumdc.cz/erasmus

video o IPZVAJARES: https://gymnaziumdc.cz/video-o-probehlem-projektu-erasmus

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

 

 

 

Erasmus + IPZVAJARES - 2016-2017

článek z roku 2016 - viz info o projektu na starém webu školy.

 

Erasmus + KA 1 - Vzdělávací mobilita pracovníků škol

Název našeho projektu: Inovace pro zkvalitnění výuky anglického jazyka a rozvoj evropské spolupráce

Projekt si klade za cíl umožnit učitelům anglického jazyka další profesní rozvoj a zkvalitnit podmínky pro evropskou spolupráci. Tím dosáhneme vylepšení výuky angličtiny na naší škole a lépe připravíme naše absolventy na studium a kariéru v evropském kontextu.  Měly by se zlepšit jazykové, metodické a sociokulturní kompetence učitelů anglického jazyka a pracovníka klíčového pro evropskou spolupráci, zároveň bude možnost osobně navázat profesní kontakty s pedagogy z jiných evropských škol.

Škola plánuje vyslat jednu vyučující anglického jazyka na kurz kombinovaný – zaměřený na jazyk a metodologii a tři vyučující pak absolvují metodické kurzy pro učitele anglického jazyka ve Velké Británii za měřené na specifické oblasti metodiky: ICT, literatura a dramatické techniky ve výuce anglického jazyka. Zástupkyně ředitele absolvuje v rámci projektu jazykový kurz angličtiny určený učitelům či členům managementu škol.

Nově nabyté metody využijí naši učitelé v hodinách, seminářích nebo při projektové práci.

Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023402

začátek projektu: 1. července 2016

konec projektu: 30. září 2017

instagramové nástěnky projektu:

* celého projektu: https://www.instagram.com/ipzvajares_erasmusplus/?hl=en

* kurzu ICT in Education- Cambridge: https://www.instagram.com/ict_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Drama in ESL - Canterbury: https://www.instagram.com/drama_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Literature and Drama in Language Teaching - Norwich: https://www.instagram.com/literature_ipzvajares/?hl=en

* kurzu Secondary Teachers of English - Cardiff: https://www.instagram.com/cardiff_ipzvajares/?hl=en

Link na powerpointovou prezentaci z kurzu

*English for European Educators - Exeter: https://drive.google.com/file/d/0Bz3UwbqjyHJYUjFSR2ZlNW56NGM/view?usp=sharing

 

VÍCE o akcích a průběhu v sekci anglického jazyka zde:https://gymnaziumdc.cz/stranky-predmetu/anglicky-jazyk/erasmus-ka1

 

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Š. Opatová

O prázdninách 2016 vyšel v Děčínském zpravodaji článek o našem projektu "IPZVAJARES". Děkujeme. Článek je na fotografii.

 

V rámci projektu Erasmus+KA1 Inovace pro zlepšení výuky anglického jazyka a rozvoj evropské spolupráce' se čtyři vyučující anglického jazyka již v srpnu zúčastní metodických kurzů ve Velké Británii. Vyjedou za vzděláním do Cambridge, Canterbury, Cardiffu a Norwiche. Pokud se chtete na tato místa podívat s námi, zveme vás k nahlédnutí do deníků vytvořených v aplikaci instagram. Dozvíte se více i o tom, jak se učí učitelé. Příspěvky se začnou přidávat již od srpna.

Deníky z kurzů můžete sledovat na těchto instagramech:

* instagram celého projektu: https://www.instagram.com/ipzvajares_erasmusplus/?hl=en

* instagram kurzu Drama in ESL konajícího se v Canterbury: https://www.instagram.com/drama_ipzvajares/?hl=en

* instagram kurzu ICT in Education konajícího se v Cambridge: https://www.instagram.com/ict_ipzvajares/?hl=en

* instagram kurzu Literature and Drama in English Language Teaching konajícího se v Norwichi: https://www.instagram.com/literature_ipzvajares/?hl=en

* instagram kurzu Secondary Teachers of English konajícího se v Cardiffu: https://www.instagram.com/cardiff_ipzvajares/?hl=en

 

Šárka Opatová

Toto sdělení vyjadřuje pouze názor autora a Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení obsahuje.

Funded by the Erasmus+Programme of the European Union

 

Strana 10 z 10

CENA VÉVODY Z EDINBURGHU

Program DofE pomáhá mladým lidem lépe poznat sama sebe, získat nové dovednosti, schopnosti a posílit vytrvalost a samostatnost.

Více informací

eTWINNING

Aktivita Evropské komise zaměřenou na online spolupráci mezi učiteli, skupinami žáků a školami v rámci krátkých i dlouhodobých projektů

Více informací

FOTOGALERIE

Fotografie ze školních akcí, naší školy, výletu a to i do zahraničí. To najdete přímo zde. Prohlíděnte si zde rozsáhlou foto sbírku naší školy...

Více informací

Nahoru